Stadsschool Utrecht: Segregatie tegengaan en inclusief burgerschap bevorderen

Looptijd: september 2018 - februari 2020
Betrokken lectoraat: Jeugd
Betrokken lector: Saskia Wijsbroek
Betrokken onderzoekers: Lisette van der Poel
Betrokken opleidingen: Bachelor Ecologische Pedagogiek
Meer informatie: https://union.sites.uu.nl/ 

Dit project is gericht op het doen van onderzoek naar- en te experimenteren met een onderwijsarrangement, namelijk De Stadsschool, dat beoogt segregatie tegen te gaan en inclusie te bevorderen. In dit onderwijsarrangement werken leerlingen structureel samen met leerlingen van andere populaties, met als doel om verschillende werelden samen te brengen en uiteindelijk segregatie te doorbreken.

Financiering

Nederlandse Wetenschapsagenda (NWA)

Partners

  • Gemeente Utrecht
  • Hogeschool Utrecht, Lectoraat Jeugd
  • Lucas Scholen Stichting Den Haag
  • Stichting Openbaar Onderwijs Utrecht
  • Stichting Vreedzaam
  • Universiteit Utrecht (projecttrekker); Pedagogische Wetenschappen, Geschiedenis
  • Willibrord Stichting Utrecht