Sociale Professionals & Recht

Looptijd: 2017-2023
Betrokken lectoraat: Toegang tot het Recht
Betrokken lector: Mr. dr. Quirine Eijkman
Betrokken onderzoekers: Dorien Claessen, Majda Lamkaddem
Betrokken opleidingen: Social Work, Recht

In verschillende studies binnen het lectoraat wordt gekeken naar het rechtsbewustzijn van professionals uit sociale wijkteams, sociale raadslieden en specialistische zorgprofessionals die zich op het snijvlak van hulp en recht bevinden. Met name de legal capabilities staan centraal, oftewel het vermogen en het zelfvertrouwen om met het recht uit de voeten te kunnen en de juridische implicaties van het eigen handelen. Deze focus is mede het gevolg van de transities in het sociale domein en de veranderende rol van eerstelijns hulpverleners.

Relevantie voor het onderwijs

De onderzoeksresultaten zijn geïmplementeerd in de werkcolleges binnen de Engelstalige minor International Development (Social Work), binnen de honoursmodule Toegang tot het Recht (HBO Rechten) en worden gebruikt bij de onderwijsinnovatie van de opleiding Social Work. Daarnaast is een handreiking geschreven voor docenten om de relatie tussen Social Work en mensenrechten te verduidelijken en worden vakartikelen gebruikt in werkcolleges.

Resultaat/producten

  • Claessen, D., Eijkman, Q. & Lamkaddem, M. (in press). Social Support and Access to Justice at the Kitchen Table? An Assessment of the Legal Capabilities of Community Social Care Professionals in the Netherlands. The European Journal of Social Work. 
  • Dibbets, A & Eijkman, Q. (2019) Tussen Burgers en Recht Lokaal? Sociaal Raadslieden over Toegang tot Zorg en Ondersteuning. Utrecht: Hogeschool Utrecht KSI.
  • Dibbets, A., Claessen, D., Eijkman, Q., & Lamkaddem, M. (2018). Tussen burgers en mensenrechten lokaal: Sociale professionals over toegang tot zorg en ondersteuning. Utrecht: Hogeschool Utrecht KSI.
  • Dibbets, A., & Eijkman, Q. (2018). Sociaal werk: Een mensenrechtenberoep bij uitstek? In J. Bosker, V. de Vogel & L. Bitter (Reds). Professionele ankers (pp. 137-143). Utrecht: Hogeschool Utrecht KSI.
  • Claessen, D., Eijkman, Q. & Lamkaddem, M. (2018). Met recht een zorg: Lokale sociale professionals als poortwachters van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Handicap en Recht, 3(1), 3-8.
  • Dibbets, A., & Eijkman, Q. (2018). Translators, Advocates or Practitioners? Social Workers and Human Rights Localization. Journal of Human Rights Practice, 10(2), 212-218.
  • Claessen, D., Eijkman, Q. & Lamkaddem, M. (2017). Hulp en Recht aan de Keukentafel: De toegang tot de Wet maatschappelijke ondersteuning volgens lokale professionals, Kenniscentrum Sociale Innovatie, Utrecht: Hogeschool Utrecht.
  • Dibbits, A. & Q. Eijkman, ‘Fundamentele rechten: De sociaal werker draagt een mensenrechtenbril’, Vakblad Sociaal Werk, nummer 6, december 2017.

Producten

Nieuws

Sociale professional schakel tussen burgers en mensenrechten lokaal
Meer juridische kennis nodig bij uitvoer Wet maatschappelijke ondersteuning

Bijbehorend promotieonderzoek

Human Rights Challenges of Local Professionals at the Frontline. De promotievoucher “Human Rights Challenges of Local Professionals at the Frontline” is positief beoordeeld in april 2019. Het promotieonderzoek start op 1 januari 2020.
Promovendus: Dorien Claessen
Promotor: Prof. Dr. Barbara Oomen
Co-promotor: Mr. dr. Quirine Eijkman
Begeleiding: Dr. Majda Lamkaddem  
In samenwerking met Stichting Wijkteam Amersfoort en Professionals in NAH