Sociaal-cognitieve determinanten en bewegingsgedrag van mensen met cardiovasculaire risicofactoren

Volledige titel: Sociaal-cognitieve determinanten en bewegingsgedrag van mensen met cardiovasculaire risicofactoren. Welke determinanten bepalen de intentie en het bewegingsgedrag?

Dit project is afgerond.

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Het veranderen, verbeteren en optimaliseren van bewegingsgedrag is niet eenvoudig. Mensen met cardiovasculaire risicofactoren adviseren en informeren omtrent het belang van meer bewegen, leidt zelden tot ander, gezonder gedrag; zeker niet op de lange termijn. Meer kennis leidt niet tot ander, gezonder gedrag, maar is wel een vaak uitgevoerde interventie door professionals. Daarom is het onontbeerlijk dat professionals met hun voorlichting aansluiten bij de determinanten van intentie en gedrag.

Resultaat/producten

Het bewegingsgedrag van mensen met cardiovasculaire risicofactoren kan goed worden voorspeld. Sociaal-cognitieve determinanten bleken ook een goede voorspeller van de intensiteit van bewegen, maar vooral van de fysieke fitheid van mensen met cardiovasculaire risicofactoren.

Leefstijl en Gezondheid

Over het lectoraat