Sociaal Makelaars

De gemeente Utrecht streeft naar zelfredzame bewoners in een leefbare stad. Met dat doel voor ogen, startte Utrecht in 2013 het sociaal makelaarschap, dat onder meer bewonersinitiatieven in buurten stimuleert en bewoners en organisaties samenbrengt. In hoeverre dit lukt staat in de tussentijdse evaluatie ‘Sociaal makelen voor krachtige wijken’, die senior onderzoeker Pim van Heijst van het lectoraat uitvoerde met onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek en de Universiteit Utrecht. Ook formuleren zij een zestal aanbevelingen voor verbetering. Klik hier voor meer informatie over de opzet en resultaten van het onderzoek. Of lees de brief die de burgemeester en wethouders naar aanleiding daarvan stuurden.

Op dit moment wordt er gewerkt aan de horizontale verantwoording die in samenwerking met de sociaal makelaar organisaties en de gemeente Utrecht is ontwikkeld. De rapportage daarvan zal zomer 2017 verschijnen.