Smart Digital-Commerce Cross-Border Model

Looptijd: 6 maanden
Betrokken lectoraat: Lectoraat procesinnovatie en informatiesystemen
Betrokken lector: Pascal Ravesteijn
Betrokken onderzoekers: Marja Exalto-Sijbrands, Arjen Bout (docent Logistiek & Economie), Hans van der Kolk (docent bedrijfskunde)
Betrokken opleidingen: Logistiek Management en Bedrijfskunde

Aanleiding

Nederlandse Webshops en hun logistiek dienstverleners worstelen met het vraagstuk om te komen tot internationale online order-fulfilment en customer care. Door vele barrières tussen de internationale dienstverleners en de Nederlandse webshops zijn positieve cross-border resultaten moeilijk te behalen. Onder andere de partijen als Bleckmann, CB Fashion en Salesupply geven dit aan. Ze hebben behoefte aan ondersteuning bij hun operationele cross-border sales-expansie problemen.  De Cross-Border expertgroep van Thuiswinkel.org (brancheorganisatie voor webwinkels) heeft een cross-border sales-expansie beslissingsondersteunend model ontwikkeld voor webshops. Dit model ondersteunt de internationale uitbreidingsbeslissing voornamelijk alleen vanuit een marketingbenadering. Na de investering ondervindt de webshop de knelpunten waarvoor het genoemde model geen oplossing biedt. 

Doel

Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in waarom en bij welk type webshops de moeizame gang naar internationaal succes het meeste speelt. Daarbij is een netwerk aan participanten met duidelijke overeenkomstige problematiek bij cross-border sales-expansie noodzakelijk. Het betrekken van Online Retailers en hun logistieke ketenpartners, geeft inzicht in: 

Wat de knelpunten zijn en daarmee de vervolgonderzoeksvraag is; 

  • De mate waarin deze onderzoeksvraag speelt; 
  • De informatie- en beslissingsondersteunende behoefte bij de doelgroep voor dit vraagstuk; 
  • De mate en wijze van die behoefte aan beslissingsondersteuning; 
  • Een indicatie over aanvullende kennis over ketenmanagement, besluitvorming en data-analyse voor onderwijs en onderzoek. 

Betrokkenen

Dit KIEM-project wordt uitgevoerd door het lectoraat Procesinnovatie en informatiesystemen van  Hogeschool Utrecht in samenwerking met Salesupply, Minewood Quilting, en Thuiswinkel.org. De MKB-bedrijven garanderen directe betrokkenheid van de praktijk. Thuiswinkel.org biedt toegang tot Webshops. De Webshops die participeren in het project wordt gevraagd om minimaal 1 logistiek dienstverlener (ketenpartner) in te brengen. 

Resultaten

Dit onderzoek leidt door de bovenstaande samenwerking tot een waardevol netwerk aan ketenpartners. Ook geeft het richting voor vervolgonderzoek dat zich richt op innovatieve oplossingen voor het in dit project gevonden cross-border sales-expansie-vraagstuk. Dit project levert daarvoor ook het benodigde netwerk aan MKB deelnemers, dat gaandeweg in aantal zal toenemen.

Procesinnovatie en informatiesystemen

Procesinnovatie en informatiesystemen

Over het lectoraat