Samen op zoek naar goed werk: professioneel framen van de teamopgave

Looptijd: 1 september 2017  - 31 augustus 2020

De opgaven voor mbo-scholen en -teams groeien, in aantal en complexiteit. Een lerend team is nodig om hieraan tegemoet te komen. In teamleren trilt de opgave echter vaak los. Inhoudelijke gesprekken worden steeds minder gevoerd (Brouwer, Hermanussen, & van Kan, 2015). Organisatiegedoe neemt de overhand. Toch is het die opgave die het handvat vormt en waarmee je de professionals in hun hart raakt. Een opgave zet de professie centraal in het teamleren. De centrale vraag in dit onderzoek is: op welke wijze kunnen teams in het mbo leren een professioneel frame te vormen zodat dit leidt tot een grotere effectiviteit van het team en wat zijn daarbij de randvoorwaarden?

Het onderzoek wordt getrokken door Aeres Hogeschool Wageningen en uitgevoerd samen met het lectoraat Muzische Professionalisering van de HKU en het lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek. Ons lectoraat onderzoekt binnen het project op welke manier je succesvol actieonderzoek kan doen binnen de context van het mbo. In dit project experimenteren we met een actieonderzoek met een negental teams die met begeleiding in een proces van actie en reflectie hun praktijk gaan verbeteren. Tegelijk doen ook de begeleiders actieonderzoek naar hun begeleiding. Dit alles gemonitord door een onderzoeksteam.

Meer informatie

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Over het lectoraat