Platform Smart Cities & Citizens

Betrokken lectoraten: Digital Smart Services, Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek
Betrokken lectoren: Johan Versendaal, Daan Andriessen 
Betrokken onderzoekers: Johan Versendaal Martijn Rietbergen, Irene Sijgers (PL, Saxion), Jaap Goedegebuur

Doel en doelgroep

De missie van het platform is om met onderzoek-, ontwerp- en toepassingsexperimenten in de werkelijke omgeving van de stad te zorgen voor de vitale en gezonde leefomgeving die mensen nodig hebben. 

Het platform brengt lectoren bijeen (bij aanvang zijn al meer dan 20 lectoren aangehaakt) met enkele kennisinstellingen en kennisnetwerken uit relevante branches zoals de bouw en de mobiliteit en met stedelijke actoren. Vanuit verschillende disciplinaire invalshoeken wordt gezamenlijk gewerkt aan het versnellen en verbeteren van praktijkgericht onderzoek, ontwerp en experimenten voor de toepassingsmogelijkheden van nieuwe technologieën voor een vitale ontwikkeling van de slimme stad. 

Doelen:

  • vergroten van netwerk rond thematiek smart city & citizens
  • verbinden van praktijkvragen met programmering van praktijkgericht onderzoek en ontwerp  
  • prioriteren van onderzoeks- en ontwerpopgaven voor het thema smart city & citizens  
  • impuls geven aan actueel onderwijs over het oplossen van praktijkvraagstukken in steden
  • vastleggen van de opgedane inzichten en kennis

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

De huidige trend van concentratie van bevolking en economische activiteiten in de steden vormen een forse uitdaging voor de stad als een gezonde en vitale leefomgeving. Een trend die hand-in hand gaat met de opgave van aanpassing aan een veranderend klimaat en met de energietransitie in de vorm van decentrale opwekking en opslag van elektriciteit. Nieuw technologie biedt kansen voor de ontwikkeling van slimme systemen en het benutten van vele nieuwe databronnen. Dit moet bewoners en reizigers, patiënten en gezonde mensen, ondernemers en kunstenaars en al die andere stedelingen in staat stellen om bij te dragen aan een gezonde en vitale stedelijke samenleving. 

Consortium/projectpartners

Coördinatieteam Platform Het Platform Smart Cities & Citizens wordt gemodereerd door een coördinatieteam van de 5 ‘leidende lectoren’:

  • Willem Buunk (Windesheim)
  • David Hamers (Design Academy Eindhoven)
  • Mettina Veenstra (Saxion)
  • Johan Versendaal (Hogeschool Utrecht)
  • Hogeschool van Amsterdam

De leidende lectoren hebben verschillende disciplinaire expertises, van ICT tot ontwerp van de stedelijke omgeving en van ruimtelijke planning tot de civiele techniek. Ze zijn werkzaam bij hogescholen uit verschillende delen van het land, waaronder twee uit de grote steden (Utrecht, Amsterdam) en twee uit de erkende design- en techniekregio’s (Eindhoven, Twente).

Cofinanciering

SIA Raak 

Digital Smart Services

Extended Enterprises

Over het lectoraat

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Over het lectoraat