SHAPE-2-studie

Looptijd: 2012 – juli 2013
Betrokken lector: Harriet Wittink
Betrokken onderzoekers: Roelof Peters

Een wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van afvallen door middel van diëten of bewegen op het borstkankerrisico

Contactpersoon: Willemijn van Gemert, arts-onderzoeker, w.vangemert@umcutrecht.nl, T: 088-7568052

Dit onderzoek is afgerond en liep tot juli 2013.

Maatschappelijke relevantie

De SHAPE-2-studie is een wetenschappelijk onderzoek dat is uitgevoerd door het Julius Centrum van het UMC Utrecht in samenwerking met het RIVM en het Medisch Spectrum Twente. Het doel van SHAPE-2 was om te onderzoeken of vrouwen die afvallen, door dieet of door een bewegingsprogramma, een verlaging krijgen van geslachtshormonen als oestrogenen en progesteron. Deze geslachtshormonen zijn een maat voor het postmenopauzale borstkankerrisico. Dit om nieuwe inzichten te verkrijgen in het onderliggende werkingsmechanisme en om in de toekomst het risico op borstkanker hopelijk te kunnen verkleinen door een gerichter leefstijladvies te kunnen geven.

Aan de SHAPE-2-studie deden landelijk 250 gezonde vrouwen mee, in de leeftijd van 50-69 jaar. Overige inclusiecriteria waren: lichamelijk inactief/ongetraind, BMI van 25-35 kg/m2, postmenopauzaal (>1 jaar niet gemenstrueerd), niet-rokend en woonachtig in de gemeente waar het studieprogramma werd uitgevoerd.

De studiedeelnemers werden in drie groepen verdeeld:

  1. de dieetgroep
  2. de beweeg- plus dieetgroep en
  3. een controlegroep

De eerste twee groepen hadden het doel om 5 tot 6 kg in lichaamsgewicht af te vallen in 10 tot 16 weken. De dieetgroep volgde hiervoor een intensief dieet met een calorieëntekort van -500 kcal/dag, begeleid door de diëtist. De beweeggroep had een trainingsprogramma van 4 uur sporten per week (verbruik van 350 kcal/dag) onder begeleiding van de fysiotherapeut. Hierbij volgden zij een minder intensief dieet bij de diëtist (-250 kcal/dag).

Voor en na de interventie zijn verschillende metingen verricht. Primair is gekeken naar geslachtshormoonspiegels in het bloed. Als secundaire uitkomst is gekeken naar lichaamssamenstelling en veranderingen in lichaamsvetverdeling (middels MRI-buik en Total body DEXA-scan). Ook is de fitheid gemeten middels een maximale fietstest, voor en na het programma. De maximale fietstesten zijn op Hogeschool Utrecht uitgevoerd in het inspanningslab bij het Lectoraat Leefstijl en Gezondheid. In totaal zijn daar ongeveer 150 vrouwen tweemaal getest.

Financiering

Meer informatie

Op de website van Juliuscenter is meer informatie over de SHAPE-2-studie te lezen.

Leefstijl en Gezondheid

Over het lectoraat