SAVE in woord en daad

Sinds 2015 werkt de jeugdbescherming en - reclassering in de regio Utrecht-Flevoland volgens de SAVE-werkwijze (SAmenwerken aan VEiligheid). Naar aanleiding van vragen en dilemma’s die zich in de praktijk voordoen is in 2016 het tweejarig onderzoek SAVE in woord en daad gestart, ondersteund door een Raak Publiek subsidie.

Het onderzoek richt zich op drie thema’s die centraal staan in de nieuwe werkwijze van de jeugdbescherming en jeugdreclassering:

  • Inschatten, agenderen en herstellen van veiligheid en bedreigde ontwikkeling
  • Uitgaan van eigen kracht en regie van cliënten
  • Samenwerking tussen professionals

Doel van het onderzoek is om een effectieve uitvoering van de SAVE-werkwijze te ondersteunen en de aansluiting tussen relevante opleidingen van Hogeschool Utrecht (HU) en het werkveld te optimaliseren. Het onderzoek bestaat uit drie fasen van dataverzameling. Informatie wordt verzameld middels verschillende methoden, te weten interviews en groepsgesprekken (workshops), literatuur- en bronnenonderzoek, dossieronderzoek, en vignettenonderzoek. Een samenvatting van de bevindingen uit de eerste fase is hier te downloaden.

Volg hier de updates rondom het onderzoek.