Ruimte voor wendbaar vakmanschap: een onderzoek naar leeractiviteiten en begeleidingsstrategieën in hybride leeromgevingen

Looptijd: 01/09/2017 tot 30/04/2021 (gesubsidieerd door SIA RAAK-PRO)

Op maat begeleiden in hybride leeromgevingen

Het doel van dit project is om methodieken te ontwikkelen voor het op maat begeleiden van mbo-studenten in hybride leeromgevingen. Het beroepsonderwijs maakt steeds vaker gebruik van hybride leeromgevingen waarin leren en werken met elkaar verweven zijn. De populariteit komt onder andere omdat dergelijke omgevingen kunnen bijdragen aan het opleiden van studenten tot wendbare vakmensen. Op dit moment merken mbo-docenten, werkplekbegeleiders, coaches en andere begeleiders dat de begeleiding van studenten in hybride leeromgevingen niet altijd soepel verloopt. Ze vragen zich af wat studenten leren en hoe dat proces begeleid kan worden. Het onderzoeksproject creëert kennis over leren en begeleiden in hybride leeromgevingen en zet dat om in methodieken voor de verschillende begeleiders. De methodieken kunnen hen helpen overwogen keuzes te maken. In een vier jaar durend project gaan onderzoekers, docent-onderzoekers en studenten kennis over leeractiviteiten en begeleiding in bestaande hybride leeromgevingen ophalen en verder ontwikkelen en testen. Om deze kennis landelijk beschikbaar te maken, organiseert het consortium kenniswerkplaatsen en bouwt het aan een landelijk netwerk over leren en begeleiden in hybride leeromgevingen.

Twee deelprojecten

Het onderzoek vindt plaats middels twee deelprojecten, uitgevoerd door hoofdonderzoekers en docent-onderzoekers van de hogescholen, docent-onderzoekers van de ROC’s en master- en bachelor studenten van de hbo-opleidingen. In deelproject 1 wordt de nu nog impliciete praktijkkennis over leren en begeleiden in hybride leeromgevingen geëxpliciteerd en gespiegeld aan state-of-the-art-kennis hierover. Deze ontwikkeling van praktijkkennis voor de methodieken vindt plaats via zes dieptecasestudies. De casestudies leveren kennis op over de gewenste leeractiviteiten en bijbehorende begeleiding en rolverdeling. Via observaties, interviews met verschillende technieken en documentanalyses worden op elkaar afgestemde leeractiviteiten en begeleiding in al langer draaiende hybride leeromgevingen achterhaald. In deelproject 2 worden de praktijkkennis en state-of-the-art-kennis middels een ontwerponderzoek omgezet in methodieken. Methodieken bedoeld voor begeleiders om hun mbo-studenten beter te ondersteunen in het ontwikkelen van de behendigheid om te leren tijdens werk. Dit ontwerponderzoek vindt plaats in samenwerking met startende en ervaren hybride leeromgevingen. Uiteindelijk levert het onderzoek voor begeleiders begrijpbare, bruikbare en doelmatige methodieken.

Consortium

Betrokken experts

Bezoek de projectwebsite voor meer informatie over het project.