'Robots in Education: Implementing Robot Tutors in a Morally Justified Way' (promotieonderzoek)

Betrokken lector: Johan Versendaal
Betrokken onderzoekers: Matthijs Smakman; Esther van der Stappen

Doel en doelgroep

Het primair onderwijs staat voor een aantal grote uitdagingen, zoals diversiteit in de klas, het lerarentekort en grote klassen. De robot assistent is een nieuwe, veelbelovende technologie om docenten te ondersteunen en leerprestaties te verbeteren.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Echter, een moreel kader voor een aanvaardbare inzet van zulke robots mist nog en vanuit het onderzoek is de wens geuit voor een empirisch gevalideerde morele theorie. Daarom ontwikkelt dit onderzoek een morele theorie voor het inzetten van robot assistenten in het onderwijs, waarbij kwalitatieve en kwantitatieve data vanuit verschillende belanghebbenden worden geïntegreerd. 

Resultaat/producten

Een morele theorie voor het inzetten van robot assistenten in het onderwijs.