Research Integrity in the Dutch Universities of Applied Sciences

Looptijd: juni 2017 – juni 2019

In dit project - dat we uitvoeren met de Hogeschool Arnhem Nijmegen en Fontys Hogescholen -  onderzoeken we het beleid en de activiteiten van hogescholen in Nederland ter bevordering van integriteit in onderzoek van lectoraten. Daarbij kijken we naar:

  • Privacybeleid bij onderzoek
  • Plagiaat
  • Datamanagement
  • Onafhankelijkheid
  • Voorkomen van fraude

Dit is van belang want er komt een nieuwe gedragscode voor wetenschappelijk onderzoek aan die in september 2018 ingaat. Hogescholen zullen dan hun beleid moeten aanscherpen en dan is het handig om te weten welk beleid er al is en wat daarin de good-practices zijn.

Meer informatie

Aanleiding

De afgelopen vijftien jaar is praktijkgericht onderzoek een steeds belangrijker onderdeel van de activiteiten van Nederlandse hogescholen geworden. Alle 39 hogescholen werken hiertoe nauw samen met de praktijk: de industrie, het midden-kleinbedrijf en publieke instellingen. Er is echter nog weinig bekend over het beleid en de maatregelen van hogescholen om belangenconflicten met die praktijk te voorkomen, verantwoorde onderzoeksactiviteiten te bevorderen en twijfelachtige onderzoekspraktijken te voorkomen.

Onderzoeksdoel

Het doel van dit onderzoek is om onderzoeksintegriteit op Nederlandse hogescholen te stimuleren. Hiertoe wordt:

  1. een overzicht van bestaand beleid, maatregelen en activiteiten binnen Nederlandse hogescholen gemaakt;
  2. in kaart gebracht wat de belangrijkste problemen of spanningen op het gebied van onderzoeksintegriteit binnen Nederlandse hogescholen zijn;
  3. inzicht verkregen in wat onderzoekers en beleidsmakers op Nederlandse hogescholen noodzakelijk achten aan beleidsmaatregelen en activiteiten op het gebied van onderzoeksintegriteit en waar zij de prioriteit leggen.

Consortium/projectpartners

Het onderzoek Research Integrity in the Dutch Universities of Applied Sciences is een samenwerking van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), Fontys, het AMC en de HU. Het onderzoek valt binnen het programma Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken van ZonMw.

Resultaat/producten

De resultaten van het onderzoek zullen worden gepubliceerd in wetenschappelijke - en vaktijdschriften en op de website van de Vereniging van Lectoren en worden aangeboden aan de HBO Kennisbank. Daarnaast zullen de resultaten en aanbevelingen ook worden gepresenteerd op een symposium dat georganiseerd wordt in samenwerking met NWO/SIA, de Vereniging van Hogescholen en de Vereniging van Lectoren. Het doel van dit symposium is om hogescholen te stimuleren beleidsmaatregelen te nemen die leiden tot een verantwoorde onderzoekspraktijk.

Meer weten?

Neem contact op met Wilke van Beest (wilke.vanbeest@hu.nl).

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Over het lectoraat

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten