Praktijkkennis effectieve interventies

Samen met de Universiteit Leiden en de Hogeschool van Amsterdam voert het lectoraat een project uit met subsidie van Zonmw. In het project wordt onder meer in kaart gebracht welke kennis er is over effectieve dienstverlening en wat er van die kennis actief bekend is bij mensen die uitvoering geven aan schuldhulpverlening. Het project levert een kennisbasis op voor de ontwikkeling van effectieve interventies.