PREPGO: Pijn Revalidatie voor Patiënten met beperkte Gezondheidsvaardigheden

Looptijd: september 2012 - september 2019 
Betrokken professor: Prof. Dr. Walter Devillé 
Betrokken lector: Dr. H. Wittink  
Betrokken onderzoekers: J. Oosterhaven MSc.  
Betrokken opleidingen: Bacholeropleiding Fysiotherapie en Oefentherapie Cesar en Masteropleiding Fysiotherapie, specialisatie Psychosomatische Fysiotherapie.

Doel en doelgroep

De onderzoekslijn Musculoskeletale (chronische) pijn, waarbinnen de Prepgo studie valt, heeft als doel het ondersteunen van hulpverleners die werken met patiënten die (chronische) pijn ervaren.

De doelstelling van de Prepgo studie is uitval van patiënten met chronische pijn in kaart brengen in multidisciplinaire pijnrevalidatieprogramma’s. Het betreft een “mixed methods”, waarbij vanuit het “extended common sense model of self regulation” (o.a. ziektepercepties en verwachtingen van de revalidatie) en het “health literacy model” (gezondheidsvaardigheden) uitval binnen de pijnrevalidatie nader wordt onderzocht.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Chronische pijn is een groot, complex en duur probleem. Eén op de vijf volwassen Nederlanders worstelt met chronische pijn. Een deel van deze patiënten krijgt een multidisciplinaire pijnrevalidatiebehandeling. Aanleiding voor dit promotie-onderzoek is het probleem dat veel mensen met chronische pijn voortijdig stoppen met de revalidatiebehandeling (uitval). Uitvallers hebben vaak slechte behandeluitkomsten en hogere zorgkosten na de revalidatie. Het is onduidelijk hoe vaak uitval precies voorkomt en waarom het gebeurt. Een multidisciplinaire behandeling, waarbij de focus ligt op het leren omgaan met de pijn, sluit niet altijd aan bij de verwachtingen die patiënten hebben ten aanzien van de behandeling. In dit promotie-onderzoek wordt nader bekeken hoe patiënten met chronische pijn de behandeling ervaren. Daarbij ligt de focus op ziektepercepties, verwachtingen van revalidatie en gezondheidsvaardigheden in relatie tot uitval. Het vermoeden bestaat dat de multidisciplinaire pijnrevalidatiebehandelprogramma’s nog onvoldoende aansluiten bij de verschillende niveau’s van gezondheidsvaardigheden van patiënten met chronische pijn.

Relevantie voor het onderwijs

Dit onderzoek zal bijdragen aan de curriculumontwikkeling binnen het IBS door medeverantwoordelijkheid voor de wetenschappelijke en vakinhoudelijke input betreffende: bachelor Fysiotherapie en Cesartherapie, minor Psychosomatiek en innovatie van zorg, Master Opleiding Fysiotherapie, specialisatie Psychosomatische Fysiotherapie.

Consortium/projectpartners

Bij de uitwerking van de onderzoeksvragen zijn De Hoogstraat, Heliomare, Hogeschool Utrecht, Pharos, UVA, NIVEL, TNO en KNGF betrokken.

Cofinanciering

  • SIA-RAAK subsidie
  • NWO promotiebeurs voor docenten

Resultaat/producten

  • Wetenschappelijke publicaties.
  • Educatiemateriaal ontwikkeld voor patiënten met chronische pijn in co-creatie met patiënten en professionals van de volgende instanties: De Hoogstraat, Heliomare, Hogeschool Utrecht, Pharos, UVA, NIVEL, TNO, KNGF.

Video's

Drie patiëntervaringsverhalen over revalideren met chronische pijn en de voorlichtingsfilm 'Chronische Pijn':

  • Joke: “Ik was 21 en toen gaf mijn lichaam het op”
  • Karin: ”Bewegen hoort nu echt wel bij mijn leven, terwijl dat daarvoor echt niet zo was”
  • Rob: “Wat wij doen, mensen met een chronische pijn, is stilzitten, want het doet geen pijn”
  • Animatiefilm chronische pijn

PREPGO animatievideo

Leefstijl en Gezondheid

Over het lectoraat