Physical Fitness and Physical Activity in Wheelchair Dependent Youth with Spina Bifida (promotieonderzoek)

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan op het gebied van fitheid en fysieke activiteit bij lopende kinderen met een beperking. Er is echter nog zeer weinig bekend over deze aspecten bij rolstoelrijdende kinderen. 

Theoretisch kader

Het model van Bouchard en Shephard (1994) geeft relaties weer tussen fitheid, fysieke activiteit en gezondheid. Persoonlijke en omgevingsfactoren zijn van invloed op deze aspecten.

Vraagstelling

  • Wat zijn de belemmerende en bevorderende factoren voor fysieke activiteit bij kinderen en jongeren met spina bifida?
  • Welke meetinstrumenten zijn valide en reproduceerbaar bij rolstoelrijdende kinderen en jongeren met spina bifida, op het gebied van fysieke fitheid (aerobe capaciteit, anaerobe capaciteit), functioneel rolstoelrijden, vaardigheid in het rolstoelrijden en fysieke activiteit?
  • Wat zijn de relaties tussen en binnen en tussen de niveaus functie en activiteit/participatie (ICF-CY) bij rolstoelrijdende kinderen en jongeren met spina bifida?

Doelstelling

Door het bepalen van de factoren die van invloed zijn op de mate van fysieke activiteit en door het bepalen van relaties die aanwezig zijn, wordt meer inzicht verkregen in aspecten die meespelen bij een fysiek actieve leefstijl. Dit is een uitgangspunt voor het ontwikkelen van een duurzame interventie.

Implementatie

Via:

  • symposia (o.a.  van HALYNeD)
  • scholingsdagen voor (kinder)fysiotherapeuten
  • verwerking in het onderwijs binnen de Master Fysiotherapie, specialisatie Kinderfysiotherapie

zal de verkregen informatie verspreid worden onder de doelgroep die werkt met kinderen en jongeren met spina bifida. Daarnaast zal alle informatie worden teruggekoppeld aan de kinderen, jongeren en ouders, onder andere door samenwerking met de BOSK.

Samenwerking

Er is een consortium gevormd, waarvan de belangrijkste partners zijn:

Promotoren

  • 1e promotor: Prof. dr. Frank Backx, UU
  • 1e copromotor: dr. Janke de Groot, HU
  • 2e copromotor: dr. Tim Takken Kind Bewegingscentrum, UMCU