Pedagogisch turn(top)sportklimaat

Dit project is afgerond.

De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) wil elke turn(st)er een veilig sportklimaat kunnen aanbieden. Een veilig sportklimaat wordt onder andere gekenmerkt door een omgeving waar sporters een leven lang kunnen genieten van sport, waarbij ze zich veilig en prettig voelen, ze zichzelf kunnen zijn en waarbij iedereen die participeert zich bewust is van het eigen gedrag. Zo’n sportklimaat biedt kansen voor zowel sportieve als persoonlijke ontwikkeling. Vanuit die pedagogische gedachten dient het positieve veilige sportklimaat gestimuleerd te worden.

In het afgelopen jaar waren er ten aanzien van het topsportklimaat vanuit turnsters echter negatieve geluiden te horen in de media (o.a. Helden Magazine en het boek ‘De Onvrije Oefening’). De KNGU heeft te kennen gegeven dat het hen aan kennis ontbreekt over de geuite negatieve geluiden in de media. Men weet niet in hoeverre deze uitspraken een weerspiegeling zijn van de ervaringen van turnsters, coaches, ouders en bestuurders en de betekenissen die ze daar aan geven. Tevens is er discrepantie tussen de negatieve geluiden en de wens van de KNGU om een veilig turnklimaat te promoten. De KNGU wil adequaat kunnen handelen (de ontwikkeling van een veilig sportklimaat kunnen stimuleren) in deze situatie waarin signalen van turnsters niet congruent zijn met het beoogde beleid. Daarom is het nodig om meer kennis te verkrijgen over het turntopsportklimaat. Doel van het onderzoek was om het huidige turnklimaat in kaart te brengen vanuit vier invalshoeken (turnsters, coaches, ouders, verenigings- en bondsbestuurders). Het is immers mogelijk dat de verschillende participanten verschillende doelen, belangen en ervaringen hebben en daarvanuit handelen c.q. het turnklimaat vormen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Froukje Smits: Froukje.Smits@hu.nl

Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Streetdance

Over het lectoraat