Passend Onderwijzen met Co-Teaching. Studie naar de gemeenschappelijke betekenisverlening van co-teaching teams.

Looptijd: 1 maart 2015 – 31 december 2017

Kenniscentrum: Leren en Innoveren
Lectoraat: Normatieve Professionalisering
Betrokken lectoren: Prof. dr. C. Bakker, Prof. E.Struyf (Universiteit Antwerpen)
Betrokken onderzoeker: Dian Fluijt

Projectbeschrijving

Studie naar de gemeenschappelijke betekenisverlening van co-teaching teams in het kader van de wetgeving Passend onderwijs (2014), M-decreet (2015) en het VN-Verdrag inzaker Personen met een handicap (2016).

Wetenschappelijke relevantie

De invoering van de nieuwe wetgeving vraagt van leraren om onderwijs op maat te verzorgen voor iedere leerling. Het onderzoek geeft antwoord op de vraag of co-teaching een middel kan zijn dat het werken aan inclusief onderwijs bevordert.

Praktische relevantie

  • Inzicht in de betekenisverlening van ervaren, beginnende en ondersteunende co-teachers ten aanzien van goed samenwerken en goed lesgeven.
  • Inzicht in co-teaching als werkwijze richting inclusief onderwijs.

Resultaten/Producten

Artikel: 'Team-Reflection: the Missing Link in Co-Teaching Teams' (2016). European Journal of Special Needs Education, 31(2), 187-201.
Artikel: 'Co-Teachers als Spil van Verandering bij Passend Onderwijs' (2017) Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 56(2), 89-105.
Boek: Samen Lesgeven: co-teaching in de praktijk (2016). Kalmthout: Pelckmans Pro.
Hoofdstuk in boek: 'Co-teaching: A means to support teachers in complex situations' (2017). In: C. Bakker & N. Montesano Montessori. Complexity in Education. From horror to passion, (pp. 147-167). Rotterdam: Sense Publishers.

Normatieve professionalisering

Normatieve professionalisering

Over het lectoraat