Parasol

Looptijd: 2016- 2019
Betrokkenen: Els van Westrienen (Fontys Paramedische Hogeschool, Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra), Suze Toonders (Fontys Paramedische Hogeschool, Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra), Martijn Pisters (Fontys Paramedische Hogeschool, UMC Utrecht, Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra), Marloes Gerrits (Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra), Niek de Wit (Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Prof. Dr. Niek de Wit (UMC Utrecht, Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra), Cindy Veenhof
Betrokken lectoraten: Lectoraat Innovatie van Beweegzorg

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Veel mensen komen bij de huisarts en fysiotherapeut met pijn, vermoeidheid of duizeligheid. Klachten die na onderzoek niet verklaard kunnen worden, ook wel somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) genoemd. De klachten zorgen ervoor dat activiteiten moeilijker of soms helemaal niet meer lukken en het vermindert de kwaliteit van leven. Daarnaast zorgt het voor frustratie bij patiënt en huisarts en voor hoge directe kosten (gezondheidszorggebruik) en indirecte kosten (b.v. arbeidsverzuim). Veel factoren zoals bewegen, stress, ontspanning, slaap, gedachten en emoties zijn van invloed op de klachten. In de behandeling gericht op het voorkomen van chronische klachten, waarin fysiotherapeut en praktijkondersteuner GGZ nauw samenwerken, is het belangrijk om deze factoren mee te nemen.

Studenten van de opleiding fysiotherapie, oefentherapie Cesar, Master fysiotherapie opleidingen en Topclass sterpunt studenten kunnen meehelpen bij de dataverzameling en verwerking in dit onderzoek.

Doelstelling

Huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen en praktijkondersteuners GGZ van de Julius Gezondheidscentra (LRJG), UMC Utrecht en het Antonius Ziekenhuis constateerden medio 2012 dat het zorgaanbod voor patiënten met onvoldoende verklaarde klachten in de eerstelijns gezondheidszorg suboptimaal is. Naar aanleiding hiervan is een vroegopsporingsmethode ontwikkeld waarmee mensen met matige SOLK vroegtijdig geïdentificeerd kunnen worden, zodat deze mensen een geïndiceerd preventieprogramma aangeboden kan worden om chronische SOLK te voorkomen. Om vervolgens hoog risico patiënten adequaat te kunnen behandelen is door de consortiumpartners een preventieprogramma ontwikkeld, genaamd het PARASOL programma.

Het PARASOL programma is een blended, geïndiceerd eerstelijns preventieprogramma, waarin de fysiotherapeut en POH-GGZ een geïntegreerd zorgprogramma aanbieden met zowel face-to-face sessies als eHealth modules. Of een dergelijk geïndiceerd eerstelijns preventieprogramma effectief is en de kwaliteit van leven van patiënten met matige SOLK verbeterd is echter tot op heden onbekend. Om de zorg doelmatig te maken en zelfmanagement te stimuleren wordt het PARASOL programma als blended interventie aangeboden. In een cluster-gerandomiseerde trial wordt de effectiviteit geëvalueerd aan de hand van kwaliteit van leven, zorggebruik en kosteneffectiviteit. Ook wil het consortium meer inzicht krijgen in de bruikbaarheid van het online gedeelte van het PARASOL programma vanuit het perspectief van patiënt en zorgverlener.

Samenwerking

Dit project vindt plaats binnen de Academische Werkplaats eerstelijns Fysiotherapie. Dit is een structurele samenwerking in onderzoek, zorginnovatie en onderwijs tussen Fontys Paramedische Hogeschool, Hogeschool Utrecht, UMC Utrecht en de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra. Daarnaast participeren in onder andere de Stichting Gezondheidscentra Eindhoven en HelloFysio.

Resultaten

De resultaten worden gepubliceerd in nationale en internationale publicaties. Vanaf het begin van het project wordt nagedacht over de implementatie van PARASOL, met als ambitie dat zoveel mogelijk fysiotherapeuten en POH’s-GGZ gebruik kunnen maken van de interventie. Daarnaast wordt nieuw ontwikkelde kennis geïmplementeerd binnen onderwijs en onderzoek ten behoeve van het actueel opleiden van professionals in de gezondheidszorg.

Voor meer informatie

Bent u geïnteresseerd in dit project? Neem dan contact op met cindy.veenhof@hu.nl.

Innovatie van beweegzorg

Over het lectoraat