PRIOR (PReoperative intervention to Improve outcomes in Oesophageal cancer patients after Resection)

Looptijd: mei 2017 tot december 2020
Betrokken lectoraten: Lectoraat Innovatie van Beweegzorg
Betrokken lector: Cindy Veenhof
Betrokken onderzoekers: Jaap Dronkers, Elja Reijneveld

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Een patiënt die een zware operatie moet ondergaan krijgt te maken met een forse afname van de spierfunctie en de fysieke conditie. Dit geldt in het bijzonder voor een patiënt met slokdarmkanker vanwege de vaak slechte voedingstoestand. De behandeling start met chemoradiatie, die na zes weken ‘rust’ gevolgd wordt door een operatie waarbij een deel van de slokdarm wordt verwijderd. Dit is een ingrijpende operatie, met een hoog risico op complicaties en na ontslag vaak een forse achteruitgang van de fysieke fitheid. Uit eerder onderzoek blijkt dat een preoperatief trainingsprogramma effectief kan zijn om het herstel te bevorderen bij patiënten die een zware operatie ondergaan.

Studenten van de opleiding fysiotherapie, oefentherapie Cesar, Master fysiotherapie opleidingen en Topclass sterpunt studenten kunnen meehelpen bij de dataverzameling en verwerking in dit onderzoek.

Doelstelling

Het project PRIOR is gericht op de implementatie van een preoperatieve interventie in de huidige zorg voor patiënten met slokdamkanker met als doel een verbetering van de fysieke fitheid en een grotere kans op een goed herstel na de operatie. De preoperatieve interventie bestaat uit een fysiek trainingsprogramma en voedingsadviezen.
Naast implementatie van de nieuwe zorg zal binnen het project onderzoek gedaan worden naar het hersteltraject van patiënten die een slokdarmoperatie ondergaan en welke factoren dit herstel beïnvloeden.

Samenwerking

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De nieuwe zorg zal worden geïmplementeerd in vier ziekenhuizen in Nederland: UMC Utrecht, UMC Groningen, Gelre Ziekenhuizen en Ziekenhuisgroep Twente. Fysiotherapeuten en diëtisten werkzaam in deze ziekenhuizen zijn nauw betrokken bij de inhoud en implementatie van de nieuwe zorg. Het fysieke trainingsprogramma wordt begeleid door eerstelijns (oncologie)fysiotherapeuten, die voor dit project aanvullende scholing en informatie ontvangen.

Resultaten

De resultaten uit het project worden gepubliceerd in nationale en internationale tijdschriften. Behandelgegevens worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling en optimalisatie van de nieuwe zorg. Gedurende de looptijd van het project zal gezocht worden naar mogelijkheden voor structurele financiering en wordt een plan opgezet voor uitbreiding van de nieuwe zorg in geheel Nederland.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in dit project? Neem dan contact op met elja.reijneveld@hu.nl.