PRIMa mond CARE

Looptijd: 1 november 2016 - november 2019
Betrokken lector: Katarina Jerković - Ćosić
Betrokken onderzoekers:
Prof.  dr. Geert van der Heijden; Prof. dr. Niek de Wit; Lector dr. Katarina Jerković – Ćosić; dr. Nienke Bleijenberg
Betrokken opleidingen:
Mondzorgkunde

Doel en doelgroep

Het doel van het project is om te onderzoeken wat de toegevoegde waarde van mondgezondheid is in de voorspelling van kwetsbaarheid bij thuiswonende ouderen. Dit project wordt uitgevoerd als uitbreiding van een bestaand project (Om U) dat (potentieel) kwetsbare ouderen opspoort via het huisartsenbestand en proactieve zorg levert aan de doelgroep. Met het PRIMa mond CARE project worden tandartsgegevens toegevoegd aan de kwetsbaarheidsvoorspelling, waardoor de toegevoegde waarde hiervan kan worden onderzocht en mogelijke kwetsbaarheid beter kan worden voorspeld.

Binnen Om U worden potentieel kwetsbare ouderen opgespoord vanuit een softwaretool binnen het huisartseninformatiesystem (U-PRIM). Ouderen die als potentieel kwetsbaar uit deze eerste screening komen gaan naar de tweede fase van Om U, namelijk U-CARE, en ontvangen een vragenlijst (de Groningen Frailty Indicator) om kwetsbaarheid verder te inventariseren. Op basis van deze vragenlijst ontvangen de ouderen een huisbezoek door de praktijkverpleegkundige, waarna zorg op maat geleverd kan worden.
De toevoeging van PRIMa mond CARE vindt plaats door de tandartsgegevens en behandelgeschiedenis van de tandarts te koppelen aan U-PRIM. Daarnaast is de Groningen Frailty Indicator uitgebreid met twee vragen over mondgezondheid. Ouderen die als kwetsbaar worden geïdentificeerd, worden door de praktijkverpleegkundige bezocht en gescreend op mondgezondheidsproblemen. Het onderzoek bestaat dus uit verschillende fasen waarin onderlinge verificatie plaatsvindt.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Door dit onderzoek kan in kaart worden gebracht in hoeverre slechte mondgezondheid invloed heeft op de ontwikkeling van kwetsbaarheid. Dit is relevant voor zowel de beroepspraktijk als de maatschappij.
Wanneer zorgverleners beter in kaart hebben welke factoren betrokken zijn bij de ontwikkeling van kwetsbaarheid, kan nauwkeuriger zorg op maat worden geleverd aan de kwetsbare ouderen.
Dit zal een positief effect hebben op de gezondheidsuitkomsten, welzijn en welbevinden van de doelgroep. Ook zal het belang van multidisciplinair samenwerken in de mondzorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen naar voren komen en worden geoptimaliseerd.

Relevantie voor het onderwijs

In dit promotietraject worden afstudeeropdrachten voor 4e-jaars studenten mondzorgkunde geformuleerd om zo deel uit te maken van het onderzoek. Ook andere opleidingen zoals geneeskunde, verpleegkunde en medische hulpverlening kunnen opdrachten uitvoeren binnen het PRIMa mond CARE project. Daarnaast kunnen ook excellente studenten meewerken aan het promotieonderzoek. De onderzoeker levert ook actieve bijdrage aan de Summerschool Healthy Ageing van de HU, post-initieel onderwijs en de minor Healthy Ageing van verpleegkunde.

Consortium/projectpartners

  • Academisch centrum voor Tandheelkunde (ACTA)
  • Juliuscentrum UMCU
  • Gezondheidscentrum Maarn/Maarsbergen
  • Het project wordt ondersteund door het NUZO

Cofinanciering

Het project maakt gebruik van het lopende implementatieproject van Om U wordt mede gefinancierd door het lopende implementatieproject van Om U en eigen financiering van de HU en ACTA.

Resultaat/producten

Het onderzoek is momenteel in de afronding van de dataverzameling. Het artikel ‘’Probing problems and priorities in oral health among community dwelling elderly in the Netherlands’’ is gepubliceerd in het International Journal of Health Sciences and Research. In het International Journal of Health Services is het artikel ‘’Needs in Sevice Provision for Older People: An comparison Between Greater Manchester (United Kingdom) and Utrecht (the Netherlands) gepubliceerd. Er zijn verschillende congressen bezocht met een posterpresentatie: 13the conference of Gerontology, The Conference of European College of Gerodontology en the 20th International symposium of dental hygiene. Een mondelinge presentatie is gehouden op het IADR in 2017 in San Francisco over screeningsinstrumenten voor niet-tandheelkundige zorgprofessionals om de mondgezondheid van ouderen te screenen. Een systematic review over dit onderwerp is momenteel onder review.

Verschillende opleidingen hebben deel uitgemaakt van het PRIMa mond CARE project. Zo zijn er opdrachten uitgevoerd door studenten van de opleidingen geneeskunde, verpleegkunde en bachelor medische hulpverlening. Ook is er een opdracht geformuleerd vanuit het lectoraat ‘’Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie’’ welke door studenten mondzorgkunde wordt uitgevoerd.

Implementatie

Tijdens het onderzoeksproject wordt mondzorg geïntegreerd in de implementatie van Om U in het gezondheidscentrum Maarn/Maarsbergen. Betere samenwerking tussen de zorgverleners vindt plaatst en zorg op maat voor de ouderen wordt geleverd.

Daarnaast zullen de bevindingen van dit onderzoek worden geïntegreerd in de Om U toolkit. Als het belang van mondgezondheid wordt erkend, zal implementatie van de toevoeging van mondzorg breder worden ingezet.