Overheid, beleidsinstrumenten en gedragsbeïnvloeding

Project:                  Overheid, beleidsinstrumenten en gedragsbeïnvloeding
Betrokkenen:        Baukje Stinesen, Reint Jan Renes
Looptijd:                November 2012 - April 2013
Doel:                       Een essay dat op basis van drie cases beschrijft hoe de overheid gedragsbeïnvloeding als strategie kan inzetten. 

Omschrijving

Op diverse vlakken en via verschillende wegen probeert de overheid het gedrag van burgers te beïnvloeden. Ze probeert bijvoorbeeld een gezonde leefstijl te stimuleren door burgers te informeren over het belang van gezonde voeding en voldoende beweging. Ook zet ze regelgeving in om ongewenst gedrag, zoals telefoneren in de auto, te ontmoedigen. 

Er is steeds meer kennis over gedragsbeïnvloeding beschikbaar vanuit verschillende disciplines (bijvoorbeeld sociale psychologie, communicatiewetenschappen en gedragseconomie). Al eerder bekeek  PubLab wat deze kennis betekent voor de mogelijkheden om gezond gedrag via interactieve media te stimuleren en publiceerde hierover een artikel in het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen. Nu onderzoekt PubLab in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)  op welke manier en onder welke voorwaarden gedragsbeïnvloeding als strategie kan worden ingezet door de overheid. 

De centrale vraag luidt:
Wat is het beleid en de huidige praktijk van de overheid ten aanzien van gedragsbeïnvloeding?

Deze vraag beantwoorden we door op basis van een eigen beleids- en gedragsbeïnvloedingsframework drie concrete casussen onder de loep te nemen. We bekijken bijvoorbeeld welke beleidsinstrumenten de overheid inzet om gezonde voedingskeuzes onder jongeren te stimuleren en automobilisten aan te sporen de spits te mijden. 

Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein

Onderzoekers publab

Over het lectoraat