Opvoeden en ontmoeten op brede scholen

Dit is een afgerond project.

Met subsidie van de provincie Utrecht is het Lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling op 1 oktober gestart met een nieuw project bij twee brede scholen in Amersfoort. Het doel is ouders/opvoeders en wijkbewoners meer te betrekken bij de scholen, om zo de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten. Ook overige brede scholen in de provincie Utrecht zijn betrokken.

Dit project wil dat er een gezamenlijke pedagogische visie tot stand komt, die wordt gedragen door o.a. professionals op de scholen, de ouders en wijkbewoners. Opvoeden is namelijk niet meer alleen de taak van ouders; de kinderen hebben ook te maken met leraren op scholen, leidsters in de kinderopvang, vrijwilligers van sportclubs en buurtbewoners.

Pedagogische inzichten

Het project zal de opvattingen die leven bij de brede scholen gaan verzamelen. Tevens gaan de scholen in dialoog met andere opvoeders, zoals ouders, bewoners in de wijk en vrijwilligers bij sportclubs. Het doel is om tot gedeelde pedagogische inzichten te komen. Die gedeelde visie, die de diverse opvoeders in de buurten met elkaar verbindt, wordt gebruikt als uitgangspunt bij het organiseren van nieuwe activiteiten op de brede scholen. Een dergelijke aanpak zou de doorgaande ontwikkeling van kinderen moeten bevorderen en moet zowel kinderen als hun opvoeders ten goede komen.

Expertmeetings

De opbrengsten van het project worden gedeeld met andere brede scholen in de provincie Utrecht. Tijdens zogeheten expertmeetings is het doel ‘leren van elkaar’. Studenten van de HU gaan meewerken aan dit boeiende project.

Boek

Zie voor meer informatie het boek dat het onderzoeksteam schreef naar aanleiding van het project: Opvoeden en ontmoeten in de wijk: het ontwikkelen van een gezamenlijke pedagogische visie in de brede school. Of bekijk de praktische werkmap die voor de betrokken professionals is opgesteld.