Ontwikkelen e-learning Informele Zorg rond mensen met een NAH (niet-aangeboren hersenletsel)

Looptijd: 2018-2019
Betrokken lectoraat: Lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning
Betrokken lector: Jean Pierre Wilken
Betrokken onderzoekers: Ellen Witteveen, Mariet Brandts, Wilco Kruiswijk, Rian Koot, Amanda Siteur. 
Betrokken opleidingen: Social Work
Betrokken beroepsorganisatie: Humanitas, de Boogh (begeleiding van mensen met NAH), revalidatiecentrum de Hoogstraat, NOV (vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk), Welzijn 033 (mantelzorgsteunpunt)

Doelgroep

Professionals en aankomende professionals die werken met mensen met hersenletsel en hun naasten.

Illustraties bij de e-learning Informele Zorg rond mensen met NAH. @Moniek Moreliise

Opzet en doel van het project

In 2015 is een competentieprofiel Informele Zorg  rond mensen met NAH ontwikkeld door onderzoekers en docenten van de HU en een groep professionals in het kader van de Wmo werkplaats.  De bedoeling van dit project is om (aankomende) professionals te scholen in het verkrijgen van deze competenties. Eveneens om trainers en docenten handvatten te geven om studenten te begeleiden.

Relevantie voor de beroepspraktijk

De gevolgen van hersenletsel kunnen ontwrichtend zijn, ook voor de naasten. Het is nog niet zo lang geleden dat in de beroepspraktijk duidelijk werd dat de begeleiding en ondersteuning van mensen met hersenletsel specifieke vaardigheden en aanpassingen vraagt. Sinds 2000 hebben tal van beroepsorganisaties de begeleiding opgepakt, vaak vanuit de eigen cultuur (van bv verstandelijke beperking, psychiatrie of verpleeghuiszorg). Dat leidde tot een grote diversiteit in aanpak. Inmiddels zijn er gespecialiseerde organisaties voor behandeling, dagbesteding, logeren. De samenwerking met de informele zorgers wordt vaak nog ingezet op informatieverstrekking door de mantelzorger, op keuzes maken en minder op het systeem als geheel. Deze e-learning differentieert 5 taakgebieden voor de professional en werkt deze taken uit in competenties en opdrachten.

Illustraties bij de e-learning Informele Zorg rond mensen met een (L)VB. @Moniek Moreliise

Relevantie voor het onderwijs

De e-learning wordt momenteel uitgewerkt met opdrachten op mbo en op hbo niveau. Daarnaast zijn tal van lijsten waaruit informatie geput kan worden zoals een literatuurverkenning, een literatuurlijst, een videolijst, een lijst met tools, een lijst met verklaringen van begrippen. Er zijn instructiefilms en er is een warming up. Er wordt een handleiding ontwikkeld voor trainers en docenten, zodat zij eenvoudig in de e-learning kunnen zoeken naar een passend programma in het licht van hun eigen onderwijs.

Onderzoek en definitieve versie

Op dit moment wordt de e-learning gevuld. In november hopen we de concept versie ervan als pilot bij de organisaties en bij onderwijsinstellingen uit te zetten. Daar wordt een onderzoek aan gekoppeld om ervaringen op te halen en om adviezen te inventariseren. Maart 2019 wordt de e-learning bijgesteld. We verwachten dat de e-learning voor de zomer 2019 beschikbaar is (open acces).

Participatie Zorg en Ondersteuning


Over het lectoraat