Onderzoek naar opbrengsten project Citytrainers

Dit project is afgerond.

Het Lectoraat Participatie en Maatschappelijk Ontwikkeling (PMO) voert een onderzoek uit naar de opbrengsten van het project Citytrainers. Het uitgangspunt daarvan is dat jongeren sportactiviteiten organiseren voor andere jongeren. Het project loopt momenteel in de gemeenten 's-Hertogenbosch, Tilburg en Dordrecht, allen opdrachtgever van dit onderzoek. Froukje Smits van het Lectoraat PMO voert het uit in samenwerking met het Mulier Instituut.

Het onderzoek is inmiddels afgerond. 

Belangrijke rol in de buurt

In het najaar van 2011 hebben de drie gemeenten een groep enthousiaste en betrokken jongeren uit de wijken en op scholen geworven. De jongeren kregen de Citytrainers-cursus aangeboden en zijn vervolgens begeleid bij het opzetten en uitvoeren van sportactiviteiten en events. Volgens Froukje Smits kwamen de gemeenten dankzij het project in contact met jongeren, die voorheen moeilijk bereikbaar waren. De jongeren spelen als Citytrainer nu een belangrijke rol in de buurt, aldus Smits.

De gemeenten willen met behulp van Citytrainers niet alleen werken aan jongerenparticipatie door sport. Ook het verhogen van het aantal georganiseerde activiteiten en de leefbaarheid in de wijken en het vergroten van de sociale samenhang zijn belangrijke doelen. Inmiddels is dit project genomineerd voor de ‘Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2012’, een initiatief van het ministerie van VWS voor inspirerende voorbeelden van vrijwilligerswerk.

Buurtsportactiviteiten

Het project Citytrainers vindt zijn oorsprong in ’s-Hertogenbosch, waar goede ervaringen zijn opgedaan in het samen met jongeren opzetten en begeleiden van buurtsportactiviteiten voor andere jongeren. De formule sloeg daar aan, omdat jongeren immers weten wat hun leeftijdsgenoten leuk vinden. Tevens kunnen ze hen makkelijk aansporen om mee te doen aan de activiteiten via social media en scholen. Daarom is samen met de gemeenten Tilburg en Dordrecht het concept Citytrainers verder doorontwikkeld.

Themagesprekken

Het onderzoek van het Lectoraat PMO moet uitwijzen waarom het doorontwikkelde project voor verschillende doelgroepen een succes is. Daarvoor vinden een aantal (groepsgewijze) themagesprekken plaats en wordt een korte enquête uitgevoerd. In het onderzoek staan de volgende thema’s centraal: de cursus, de georganiseerde activiteiten en de talent- en persoonlijke ontwikkelingen van de Citytrainers.

De jongeren die Citytrainer zijn geworden en de betrokken gemeenten hebben het meeste baat bij dit onderzoek. Dat draagt verder bij aan de ambities van het nieuwe netwerk Sport & Society. Dit nieuwe innovatie- en expertisenetwerk op het vlak van Sport en Samenleving in Nederland is een initiatief van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht. Het Mulier Instituut werkt hier nauw mee samen. De onderzoeksrapportage – naar verwachting eind 2012 gereed – komt te staan op de website van dit netwerk.