Nieuw Welgelegen: ‘Gezinnen in hun kracht’

Looptijd

2016 tot 2019

Omschrijving

Vanuit de Multifunctionele Accomadatie (MFA) Nieuw Welgelegen in Utrecht Zuidwest vindt een gezondheidsproject plaats. Dit project heeft als doel om de ervaren gezondheid van gezinnen op Kanaleneiland die het moeilijk hebben te bevorderen. Hiermee wordt gedoeld op gezinnen die hun eigen gezondheid als onvoldoende ervaren en die moeite ondervinden bij het verbeteren van hun gezondheid. Vaak ligt daar een veelheid aan problemen aan ten grondslag, zoals psychische problemen, taalbarrières, cultuurverschillen en geldzorgen. Ook hebben veel gezinnen moeite met het onderhouden van een gezonde levensstijl. Tezamen zorgt dit voor een complex vraagstuk dat een integrale aanpak nodig heeft waarbij verschillende domeinen samenkomen en het perspectief van de burger en van de professional elkaar respecteren en aanvullen.

In het project wordt een driesporenaanpak gehanteerd:

  • Opleiding en inzet van ambassadeurs, die op diverse vindplaatsen groepen en individuen kunnen inspireren en ondersteunen met praktische tips die aansluiten bij de leefwereld van de gezinnen. De ambassadeurs richten zich op het vergroten van de veerkracht en de leefstijl van de gezinnen.
  • Kruisbestuiving tussen de professionals in de wijk en de vindplaatsen. Doelstelling is kennis over gezonde leefstijl te brengen op plekken waar de doelgroep al samenkomt. Hiermee worden bruggen gebouwd tussen bewoners, professionals en organisaties.
  • Activiteiten op het Globecolege ter bevordering van de veerkracht van gezinnen en een gezonde levensstijl.

Naast de organisaties die samenwerken in het project vanuit de MFA Nieuw Welgelegen (Globe college en Lady Fit), de gezondheidscentra en de stichting Al Amal zijn bij het project ook de stichting Taal doet meer, Indigo en Pharos betrokken. Het Fonds NutsOhra steunt dit project vanuit de call gezonde Toekomst Dichterbij, waaraan twintig ge-biedsgerichte projecten uit het land deelnemen.

Het project is van belang voor de beroepspraktijk en het onderwijs omdat het project inzichten gaat opleveren over:

  • Alternatieve manieren om moeilijk bereikbare doelgroepen te ondersteunen (werken dichtbij en vanuit de leefwereld van de doelgroep)
  • Samenwerking tussen organisaties met verschillende uitgangspunten
  • Het bieden van een rijke leeromgeving voor studenten gericht op het opdoen van beroepsvaardigheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Inge Scheijmans:Inge.Scheijmans@hu.nl

Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Streetdance

Over het lectoraat

Lectoren