NeurolabNL; Deelproject 4, De toepassing van fysiologische meetinstrumenten in de praktijk met behulp van wearables

Looptijd: 2018 – 2021
Financiering: Startimpuls Nederlandse Wetenschaps Agenda
Betrokken lectoren: Cyrille Krul, Raymond Pieters
Betrokken onderzoekers: Marc Teunis, Helianthe Kort, Manon Bloemen
Betrokken opleidingen: Life Sciences (ILC) / Bewegingsstudies (IBS)
URL website project: https://neurolab.nl/deel-project-4/

Projectbeschrijving

Fysiologische metingen, zoals bijvoorbeeld hartslag, en modellen van b.v. slaapkwaliteit, emotionele staat, en stress, kunnen bijdragen aan het begrijpen en mogelijk voorspellen van probleemgedrag. De toekomst van deze methode ligt in het ontwerpen van gebruiksvriendelijke wearables, en geavanceerde analysetechnieken. 

Doel en doelgroep

In het huidige deelproject van de Startimpuls richten wij ons op het ontwikkelen van adequate modellen voor fysiologische metingen en data-analyse methodes om probleemgedrag te voorspellen. In samenwerking met de andere projecten verzamelen we data met betrekking tot anti-sociaal gedrag en andere sociale relaties. Bruikbaarheid van verschillende wearables wordt vergroot door een ICT platform op te zetten, waarvan door meerdere partijen gebruikt gemaakt kan worden voor vervolgonderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van TNO in samenwerking met universiteiten, hogescholen, en onder andere partners als het Ministerie van Veiligheid en Justitie en ICT for Body, Brain & Behavior.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Zelfs in de Kamer wordt het gebruik van wearables besproken: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft aan dat ze streven naar zelfmeting bij 75% van de chronische patiënten binnen 5 jaar. Ons streven is dat individuen met sterk problematisch gedrag zelf inzicht krijgen in wanneer hun gedrag problematisch dreigt te worden.

Relevantie voor het onderwijs

 • Sterprojecten
 • Statische methoden
 • Dataanalyse best practices

Consortium/projectpartners

 • Prof. Dr. Jan van Erp (TNO/UT)
 • Dr. Annemarie Brouwer (TNO)
 • Prof. Dr. Eco de Geus (VU)
 • Mandy Tjew-A-Sin (VU)
 • Mannes Spoel (UT)
 • Marc Teunis (HU)
 • Nattapong Thamassan (UT)
 • Prof. Dr. Eus van Someren (KNAW/NIN)

Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry

Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry

Over het lectoraat