Motivation and attitude towards soft skills of Computer Engineering students

Betrokken lector: Johan Versendaal
Betrokken onderzoekers: Mariecke Schippers; Esther van der Stappen
Betrokken opleidingen: Instituut ICT

Doel en doelgroep

Om oplossingen te vinden, ontwerpen en creëren voor maatschappelijke uitdagingen, moeten ICT’ers samenwerken in multidisciplinaire en internationale teams waarvan we verwachten dat ze effectief, efficiënt en innovatief werken. HBO-ICT opleidingen bereiden zich hierop voor, doordat ze het belang van ‘soft skills’ erkennen voor de aansluiting op de arbeidsmarkt

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

De integratie van soft skills in bestaande hbo-curricula is echter niet eenvoudig, zeker niet in het engineering domein. Aan de HU scoren cursussen over soft skills consequent laag bij studentevaluaties. Daarom bestuderen we in dit project de motivatie, houding en onzekerheid van studenten met betrekking tot het aanleren van soft skills. Een eerste kwantitatieve studie wijst uit dat studenten weliswaar een positieve motivatie en houding hebben ten opzichte van soft skills (zowel intrinsiek als extrinsiek). In een volgend kwalitatief onderzoek gaan we dieper in op de redenen waarom cursussen in soft skills toch lage tevredenheidsscores krijgen en hoe een leerlijn soft skills ontworpen kan worden waardoor ICT-studenten verder gestimuleerd kunnen worden om deze skills verder te ontwikkelen.

Resultaat/producten

Inzicht in achtergronden van motivatie, houding en onzekerheid van studenten met betrekking tot het aanleren van soft skills.