Morele praktijken

In de gangbare reclasseringsmethodieken wordt van professionals verwacht dat zij een prosociaal rolmodel zijn. Dit betekent dat de werker het goede voorbeeld moet geven en erop gericht moet zijn het positieve gedrag van de cliënt te versterken. Met andere woorden: het werk van de reclassering is in hoge mate moreel van aard. In dit onderzoek kijken we naar de manier waarop reclasseringswerkers deze morele verantwoordelijkheid opvatten en hoe zij hieraan vorm kunnen geven.

In dit onderzoek verzamelen we allereerst, via literatuurstudie, meer theoretische kennis over de morele aspecten van het reclasseringswerk. Ook ‘de reclasseringswerker als rolmodel’ wordt bij deze literatuurstudie betrokken. Vervolgens onderzoeken we in de praktijk hoe professionals omgaan met morele vragen en welke manieren zij hebben gevonden om een geschikt ‘rolmodel’ te zijn. Welk gedrag en welke houding horen hierbij?

Klankbordgroepen

De betrokkenheid van reclasseringswerkers bij dit onderzoek wordt georganiseerd in dataverzameling en klankbordgroepen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Lous Krechtig, onder leiding van lector Jo Hermanns van het Lectoraat Werken in een Justitieel Kader. Ondersteuning is er vanuit de kenniskring van het lectoraat via René Butter en Anneke Menger. Het thema sluit ook aan bij het lectoraat van Lia van Doorn van Hogeschool Utrecht (Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening), waar morele oordeelsvorming het speerpunt voor onderzoek vormt. Naar verwachting wordt het onderzoek in 2013 afgerond.