Mondzorg ouderen; bewustwording onder zorgprofessionals

Looptijd: 1 december 2014 – 1 september 2017

Doel en doelgroep

Slechte mondgezondheid kan vooral bij ouderen tot veel problemen leiden, zoals ondervoeding, longontsteking en sociaal isolement. Het doel van dit project is de verpleegkundigen en de verzorgenden bewust te maken van het belang van de goede mondgezondheid bij ouderen. Hiervoor wordt een module over mondzorg bij ouderen ontwikkeld en geïmplementeerd bij de MBO en HBO opleidingen voor verzorgenden en verpleegkundigen. Om ervoor te zorgen dat de studenten deze kennis en vaardigeden ook in de praktijk toepassen (bv. tijdens de stages) worden er ook voor de huidige zorgprofessionals lezingen/workshops gegeven. Deze scholing gaat over het belang van mondzorg bij ouderen en de relatie tussen de slechte mondgezondheid en de algemene gezondheid en het welbevinden. Daarnaast wordt relevante info en onderwijs materiaal gedeeld via de website Zorg voor Beter.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Mondzorg voor ouderen is een actueel thema. Steeds meer ouderen behouden eigen tanden en kiezen die veel zorg nodig hebben op het moment dat de oudere zorgafhankelijk wordt. De zorgprofessionals zijn vaak niet goed in staat om de adequate mondzorg te leveren. Het ontbreekt aan kennis en vaardigheden om deze zorg te leveren. Om hier verandering in aan te brengen dient mondzorg beter ingebed te worden in het onderwijs van verzorgenden en verpleegkundigen, en de huidige zorgprofessional dienen bijgeschoold te worden.  

Relevantie voor het onderwijs

De studenten van de opleiding mondzorgkunde helpen mee met het project door een actieve bijdrage te leveren bij de workshops voor zorgprofessionals. De studeten verpleegkunde van de HU beoordelen de module en de aangeboden kennis als zeer relevant voor hun toekomstige rol als zorgprofessional.

Consortium/projectpartners

NUZO –Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen
ROC Midden Nederland

Cofinanciering

Het project wordt mede gefinancierd door de ZonMw vanuit het Nationale Programma Ouderen.

Resultaat/producten

De resultaten van dit project zullen voor de ouderen op korte maar ook op lange termijn zichtbaar zijn. Door de voorlichting aan de huidige groep zorgprofessionals en de informatie op de website wordt het belang van de mondgezondheid gepromoot en worden er concrete adviezen gegeven die de zorgprofessionals direct in hun beroepsuitoefening kunnen implementeren. Daarnaast, door de implementatie van de module mondzorg in het onderwijs wordt gewerkt aan het vergroten van kennis en vaardigheden van toekomstige zorgprofessionals op lange termijn. Beide onderdelen zijn nodig voor het succes van dit project. De studenten moeten hun kennis en vaardigheden kunnen bijhouden en tijdens de stages toepassen. Hiervoor is het nodig dat de huidige groep zorgprofessionals (stage begeleider

Implementatie

http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/mondzorg-cursussen-mondverzorging.html#hu-rocmn http://www.beteroud.nl/ouderen/zorg-mondzorg-bewustwording-zorgprofessionals.html
http://www.beteroud.nl/ouderen/nieuws-misverstanden-mondverzorging.html
http://free-learning.nl/modules/mondzorg/start.html

Innovaties in de Preventieve Zorg

Spelende basisschoolkinderen op het schoolplein

Over het lectoraat