Medicatiebeheer door kwetsbare thuiswonende ouderen

Looptijd: april 2018 - oktober 2018
Status (lopend of afgerond): Lopend
Kenniscentrum: Gezond en Duurzaam Leven
Lectoraat: Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie, Chronisch zieken
Betrokken lector: Dr. E.R. Heerdink
Betrokken onderzoekers: PhD kandidaat N.E. Dijkstra, Dr. C.G.M. Sino, Prof. Dr. M.J. Schuurmans (UMCU)
Bijbehorend promotieonderzoek: preventie geneesmiddelgerelateerde problemen in de thuis situatie (N.E. Dijkstra)
Betrokken opleidingen: Bachelor Verpleegkunde
URL website project: Nienke Dijkstra

Projectbeschrijving:

Doel en doelgroep:
In dit project worden huisbezoeken afgelegd om kwetsbare ouderen te interviewen over hun beweegredenen in aspecten van medicatie management.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie:
Door dit project wordt informatie ingewonnen over hoe thuiszorgpatiënten omgaan met het beheren van hun medicijnen. Verpleegkundigen kunnen door middel van instructies en voorlichting patiënten ondersteunen in veilige organisatie van de medicatie therapie.

Relevantie voor het onderwijs:
Bachelor verpleegkunde studenten zullen huisbezoeken afleggen zodat zij onderzoekend vermogen van het onderwijs programma (zoals het uitvoeren van informed consent, includeren van patiënten, interview technieken) kunnen toepassen in de praktijk. Zij leren door dit onderzoek hoe ouderen diverse aspecten van medicatie beheer thuis organiseren en kunnen ouderen ondersteuning hier in bieden.

Consortium/projectpartners:
Het project is een samenwerkingsverband tussen diverse partijen: Hogeschool Utrecht en diverse thuiszorgorganisaties in de Gemeente Utrecht.

Resultaat/producten:
Resultaten worden verwacht in oktober 2018.

Chronisch Zieken

Over het lectoraat

Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie

Disseminatie van Farmaceutische Innovaties

Over het lectoraat