Lokaal Twitter

Betrokkenen:   Daniela van Geenen, Erik Hekman en Jonas Moons
Looptijd:          januari 2016 – november 2016
Doel:                 inzicht geven in lokale Twitternetwerken

Achtergrond

Digitale netwerken zijn sterk onafhankelijk van plaats: online communities organiseren zich steeds vaker rond interesses of bewegingen. Tegelijkertijd hebben veel online communities ook een sterk lokaal karakter, zoals Facebookgroepen waar ruilhandel plaatsvindt of Whatsappgroepen voor buurten.

Ook lokale overheden maken intensief gebruik van sociale media. Ze plaatsen nieuws en reageren online op klachten en vragen van burgers. Binnen de gemeente zijn daarnaast media, ondernemers, verenigingen, professionals, sportclubs en ‘gewone’ burgers actief op sociale media. Twitter vormt daarbij een bijzonder geval, omdat het een open karakter heeft en veel gebruikt wordt door professionals.

Voor communicatieprofessionals bij overheden, bedrijven of in het maatschappelijk middenveld is het van belang om lokale Twitternetwerken in kaart te brengen, om zo actuele onderwerpen of belangrijke spelers in het vizier te krijgen en de discussie te kunnen beïnvloeden. Tegelijkertijd is het netwerk van Twitter diffuus, omdat participanten zich niet organiseren rond lokale verzamelpunten. De huidige software om Twitterdata te analyseren biedt nog onvoldoende inzicht in het ‘lokale ecosysteem’.

Dit project is een voortzetting van een studentenproject van de Utrecht Data School, waarvoor een week lang de volledige Nederlandse Twitterdata zijn verzameld.

Doel

Een methode ontwikkelen om lokale (gemeente)netwerken of ecosystemen op Twitter te inventariseren, analyseren en visualiseren, op een manier die betekenisvol is voor lokale stakeholders. Er zal samenwerking worden gezocht met lokale partijen, zoals gemeenten, bedrijven of instellingen.


Twitternetwerk

Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie

Logo Jlab

Over het lectoraat

Human Experience & Media Design

crossmedialab

Over het lectoraat

Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein

Onderzoekers publab

Over het lectoraat