Lid van de club: georganiseerd sporten en veranderende verbondenheid

Looptijd

September 2013 t/m augustus 2017

Omschrijving

De Hogeschool Utrecht (HU) en de Universiteit Utrecht (UU) werken samen aan een groot onderzoek naar de veranderende lidmaatschappen bij sportverenigingen en –bonden in Nederland. Sportverenigingen tellen samen c.a. 4,8 miljoen leden. Of het nu gaat om fitness, hardlopen, voetbal, hockey, gymnastiek, zwemmen, volleybal of badminton: de bonden en verenigingen van alle sporten zagen in de afgelopen decennia grote veranderingen omtrent lidmaatschappen. Het gaat daarbij niet alleen om aantallen, maar ook om de wijze waarop een lidmaatschap wordt ingevuld. Een deel van de sportverenigingen slaagt erin een groeiend aantal mensen aan zich te binden, terwijl een ander deel klaagt over een toenemend ledenverloop, een vergrijzend kader en een afnemende ledeninzet. Veel sportorganisaties worstelen met de vraag: hoe moeten we daarmee omgaan? Hoe kunnen we leden binden op een manier die past bij de wensen van mensen in deze tijd? Welke (nieuwe) lidmaatschapsvormen kunnen sportorganisaties introduceren? Deze vragen staan centraal in het gezamenlijke onderzoek van HU en de UU. Het onderzoekt welke problemen sportorganisaties tegenkomen als het gaat om de nieuwe wijze waarop mensen hun lidmaatschap bij sportverenigingen vormgeven. Vijftien sportbonden – die samen meer dan 3 miljoen leden vertegenwoordigen - Het NOC*NSF en het Kenniscentrum Sport werken mee aan dit praktijkgericht onderzoek. Dit geldt ook voor studenten van de voormalige Faculteit Maatschappij en Recht van de HU.

Voor meer informatie kun tu contact opnemen met Froukje Smits: Froukje.smits@hu.nl

Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Streetdance

Over het lectoraat