Levensbeschouwelijke vorming en normatieve professionalisering

Projectgegevens

Naam project: Levensbeschouwelijke vorming en normatieve professionalisering
Looptijd: 1 december 2013 – 31 januari 2017
Status (lopend of afgerond): lopend
Kenniscentrum: Leren en Innoveren
Lectoraat: Normatieve Professionalisering
Betrokken lector: Prof. dr. C. Bakker
Promotoren: Prof. Dr. C. Bakker en Dr. K. H. ter Avest
Betrokken onderzoekers: Drs. Edwin van der Zande
Betrokken opleidingen: HU-PABO

Projectbeschrijving

Dit kwalitatief-empirisch onderzoek is nauw verbonden met de HU-minor Filosofie. Wereldreligies. Spiritualiteit. De doelstelling van de minor is een (normatieve) professionalisering vanuit een levensbeschouwelijk perspectief. In deze minor articuleren studenten hun levensoriëntatie door middel van een ontworpen narratief instrument. Dit instrument maakt het mogelijk om via een narratieve analyse de relatie te beschrijven tussen een persoonlijke levensoriëntatie en het proces van normatieve professionalisering. 

Wetenschappelijke relevantie

Allereerst beoogt het onderzoek een conceptuele verheldering tussen begrippen als ‘levensbeschouwelijke vorming’ en ‘normatieve professionalisering’. Daarnaast heeft het onderzoek als doel concepten uit de (onderwijs) filosofie en godsdienstpedagogiek te operationaliseren. De fase van operationalisatie leidt tot het verzamelen van een groot aantal narratieven die meer inzicht zullen bieden in de ontwikkeling van waardenarticulatie en –oriëntatie van studenten. Bovendien heeft dit onderzoek een  semi-longitudinaal karakter, waardoor ook een beschrijving van de normatieve professionalisering in de kritisch inductiefase volgt. Uiteindelijk draagt dit geesteswetenschappelijk onderzoek bij aan een eigen perspectief op onderwijskundige concepten als kernreflectie, ‘deep learning’, ‘subjectificatie’, ‘praktische wijsheid’ en ‘kritusche relfectie’.
Vanuit methodologisch perspectief is het onderzoek relevant om de complexiteit in kaart te brengen van een promovendus die zijn eigen onderwijspraktijk onderzoekt. Voorts wil het onderzoek bijdragen aan de ontwikkeling van narratieve onderzoeksinstrumenten en het methodisch inzetten van de psycho-educatieve Dialogical Self Theory.

Praktische relevantie

Het onderzoek leidt tot de ontwikkeling van bruikbare instrumenten om de levens- en waardenoriëntatie van studenten in kaart te brengen en te analyseren. Ook leidt het onderzoek tot handzame reflectietools die studenten ondersteunen in hun zelfreflectie en hun normatieve professionalisering. Deze instrumenten zullen direct getoetst worden op hun bruikbaarheid in de aangesloten minor.
Het onderzoek operationaliseert op welke wijze de HU visie om studenten de mogelijkheid te bieden tot levensbeschouwelijke en maatschappelijke profilering van 
hun studie binnen de hogeschool (art 2.4.c).
Het onderzoek beoogt in kaart te brengen hoe de inductiefase van studenten verloopt en welke factoren een rol spelen. Een inzicht dat tot aanbevelingen kan leiden in hoeverre de opleiding kan bijdragen aan het slagen in de inductiefase, dan wel het tijdig signaleren van blokkades in de ontwikkeling van studenten. 

Presentaties internationale conferenties

  • ISREV (juli 2016).  Symposium: Normative professionalization and educational complexities. ‘Passio Complexitatis: a dialogical approach to Complexity’.
  • Goethe Universität Frankfurt (november 2015). ‘Weltanschauliche Position in Zusammenhang mit professionelle Identität’.  
  • Klingenthal Conferentie (september 2015). ‘Religious education applicated in professional education and development’. 
  • ENRECA Conference Wenen (mei 2015). ‘Worldview education as a space of orientation’.
  • 8th International Conference on the Dialogical Self (ICDS) (2014) ‘Self-confrontation mehtod as a research instrument’.
  • REA Conference Chicago (november 2014). ‘World View Education in secular University: 
    a promising Perspective on the Moral Dimension of Professional Development’.

Normatieve professionalisering

Normatieve professionalisering

Over het lectoraat