Kijk op ABC-scholen: monitoring van ambities

Dit project is afgerond.

Het Lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling kijkt de komende twee jaar mee naar de realisatie van de ambities van de ABC-scholen in Amersfoort. Deze brede scholen willen intensiever samenwerken om te zorgen voor een goed opvoedklimaat voor kinderen in de 14 wijken waar deze scholen zijn gevestigd. Hoe worden de plannen gerealiseerd en welke resultaten worden geboekt?

Dit initiatief is onderdeel van het project Opvoeden en ontmoeten op brede scholen. Dat is bedoeld om ouders/verzorgers en wijkbewoners intensief te betrekken bij de scholen om zo de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten.

Good practices

Het lectoraat gaat de uitvoering van de ambities bij de Amersfoortse Brede Combinatie (ABC) scholen goed monitoren. Dit gebeurt samen met studenten Social Work en Pedagogiek van Hogeschool Utrecht. Deze gaan de ‘good practices’ in kaart brengen: specifieke activiteiten per wijk waarin de samenwerking in ABC-verband goed tot uitdrukking komt. Uiteraard nemen ook medewerkers van deze scholen deel aan het proces van monitoring. Vanuit speciale Auditteams kijkt het personeel naar de resultaten van samenwerking op elkaars scholen.

Aan het einde van het onderzoek volgt een publicatie met een beschrijving van de evaluatie en de opbrengsten per wijk. Ook wordt een instrument geleverd dat de ambities en de kwaliteit van de ABC-scholen kan meten.

Ontwikkeling van de ABC-scholen

Dit initiatief is aangegaan om bij te dragen aan de ontwikkeling van de ABC-scholen in Amersfoort. Ander doel is dat onderzoek, praktijk en onderwijs elkaar versterken. Zo is de participatie van studenten belangrijk, omdat zij als toekomstige professionals leren van dit project. Bovendien verstevigt dit onderzoek de relaties van Hogeschool Utrecht met de stad Amersfoort, zeker gezien de ontwikkeling dat de opleiding Pedagogiek met een groot aantal studenten verhuist van Utrecht naar de keistad.