Kennisprogramma ‘Betekenisvol Innoveren’-capabilities

Lectoraten: Digitale Smart Services en Co Design 
Betrokken lectoren: Johan Versendaal en Remko van der Lugt 
Betrokken onderzoekers: Jeroen van Grondelle

Doel en doelgroep

Het ‘Betekenisvol Innoveren’-capabilities is een methodisch kennisprogramma met een Value Sensitive desing-aanpak en een ethische component.

Het doel is om een framework te ontwikkelen, waarin randvoorwaarden, context en kaders worden gegeven voor Betekenisvol Innoveren. 

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Mensen en organisaties ondersteunen bij het in samenwerking ontwikkelen van betekenisvolle innovatieve diensten in complexe dynamische beroepspraktijken.. 

Relevantie voor het onderwijs

Het heeft een lerend aspect voor de HU en haar medewerkers en zit in het onderzoeksdomein Educatie.

Resultaat/producten

Door de participatie van zowel het lectoraat DSS en het lectoraat CO-Design wordt zowel een Design perspectief als een Engineering perspectief meegenomen.