Kamers met Aandacht

Looptijd: december 2018 - december 2019
Betrokken lectoraat: Jeugd
Betrokken lector: Saskia Wijsbroek
Betrokken onderzoekers: Anna van Spanje

Beschrijving project

Voor jongeren die woonachtig zijn binnen een jeugdzorgorganisatie, kan het lastig zijn om zelfstandig te gaan wonen. ‘Kamers met Aandacht’ is een verzamelnaam voor zelfstandige en onzelfstandige woonruimten, waar jongeren van 18 tot 23 jaar ondersteund door hun netwerk, hun omgeving en vertrouwde professional veilig verder kunnen groeien.

Het project richt zich op het werven van betaalbare kamers bij particulieren, bedrijven en organisaties in de provincie Utrecht, het organiseren van informeel toezicht in de vorm van betrokken huis- of buurtgenoten, en het bieden van ambulante begeleiding door de al betrokken jeugdzorgorganisatie.

Het lectoraat Jeugd doet onderzoek naar de matching tussen jongere en woonvorm. Waar hebben de jongeren behoefte aan, en welke woonvorm past daarbij? Daarnaast evalueert het lectoraat Jeugd de pilot vanuit het oogpunt van de jongeren, de verhuurders, de jeugdzorgprofessionals en andere betrokkenen zoals gemeenten en woningbouw.

Er zijn 6 jeugdzorgorganisaties betrokken bij het project: De Rading, Intermetzo, Leger des Heils, Lijn5, Singelzicht, en Youké.

De pilot zich op de gemeente Utrecht en de regio Zuidoost Utrecht (gemeente Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist).

Meer informatie