Jongeren en schulden: een preventieve aanpak

Dit project is afgerond.

Steeds meer jongeren hebben steeds hogere schulden. Hoe kan dat voorkomen worden? Daar wordt in dit project onderzoek naar gedaan. Het doel: het ontwikkelen en verspreiden van kennis over schuldpreventie en de methodieken daarvoor. Met name van belang voor hbo-professionals die met deze problematiek in aanraking komen.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het financiële inzicht van jongeren te wensen overlaat. Jongeren blijken vaak niet goed te weten hoe zij in het dagelijks leven met geld om moeten gaan. Daardoor ontstaan schulden.

Preventie

Half 2007 ontving het lectoraat steeds meer signalen uit het werkveld over de toenemende schuldproblematiek bij jongeren. Professionals van publieke instellingen onderschreven dat preventie een meer centrale rol zou moeten spelen bij de aanpak van deze problematiek. De professionals gaven tegelijk aan hierover onvoldoende kennis te hebben. Vandaar de noodzaak om bij het project ‘Jongeren en schulden’ de kennis over schuldpreventiemethodieken te ontwikkelen en te verspreiden.

De Geldweek

Het project kent diverse activiteiten. Bijvoorbeeld: de Geldweek op ROC Midden Nederland, die moet leiden tot een verhoogd financieel bewustzijn van de leerlingen op die school.

De resultaten van dit project zijn gebundeld in het boek Geld Rolt, dat eind augustus is gepresenteerd op de gelijknamige conferentie. Dit boek heeft de nodige media-aandacht gekregen, waaronder van De Volkskrant en het Nederlands Dagblad.

Wilt u meer weten over dit project? Lees dan het boekje Jongeren en schulden: de leerlingen van ROC Midden Nederland in beeld van Pim van Heijst en Stijn Verhagen. Andere informatie over Jongeren en Schulden.