InveStigating and Stimulating long Term walking Activity IN stroke (SUSTAIN)

Looptijd: april 2011 – juni 2018
Betrokken onderzoeker:
Jacqueline Outermans
Coördinator: Drs. Sonja Barends
Assistent: Anne van Dijk

In de chronische fase na revalidatie is er vaak geen gestructureerde continuering van de zorg voor thuiswonende patiënten met een beroerte vanuit de revalidatie, waardoor het leren omgaan met de beperkingen moeilijk is en de mantelzorg weinig ondersteuning heeft.
Om de kwaliteit van leven van deze mensen te verbeteren en het aantal mensen dat afhankelijk is van (fysiotherapeutische) zorg te verminderen, moeten zorggerelateerde strategieën bestudeerd en ontworpen worden met als doel de dagelijkse loopactiviteit thuis en in de omgeving van mensen met een beroerte in stand te houden of te verbeteren, zonder de druk op de zorg te vermeerderen.

Maatschappelijke relevantie

Er is een gemeenschappelijke behoefte van Nederlandse fysiotherapeuten van Aveant en Regionaal Overleg fysiotherapeuten in verpleeghuizen (ROFV) Gooi en omstreken om het meten van loopactiviteit te optimaliseren om beter inzicht te krijgen in vooruit- of achteruitgang van loopactiviteiten van thuiswonende patiënten met een beroerte, om zo uiteindelijk efficiëntere interventies te kunnen ontwerpen. Zij zoeken naar een effectief, goedkoop instrument dat patiënten met een beroerte motiveert om fysiek actief te blijven. Dit kan de neerwaartse spiraal doorbreken en zo de zorg voor thuiswonende patiënten met een beroerte te verbeteren.

Resultaat/producten

In dit project wordt samen met de internationale en kennispartners kennis ontwikkeld over het optimaal meten van loopactiviteit van thuiswonende mensen met een beroerte door middel van telerevalidatie en de onderliggende factoren die loopactiviteit verklaren:

  1. Een inventarisatie van wat er al bestaat aan ondersteunende technische middelen om inzicht te krijgen in de loopactiviteit bij thuiswonende mensen met een beroerte.
  2. Er wordt een middel ontwikkeld dat aansluit bij behoeften, fysieke en mentale mogelijkheden (zowel motiverend, als aansluitend bij eventuele beperkingen) en context (thuissituatie, eventueel met mantelzorger in de buurt) van patiënten.
  3. Onderzocht wordt ook of directe feedback aan de patiënt van het instrument op de loopactiviteit een effect heeft op de loopactiviteit van de patiënt. Met de opgedane kennis kan in een vervolg onderzoek fysiotherapeutische telerevalidatie interventies worden ontwikkeld.

Projectpartners

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met partners die verenigd zijn in het SUSTAIN-consortium:

Cofinanciering

SIA RAAK international (2010-2-024 INT).