Interprofessionele communicatie, veilig ‘appen’ in de zorg

Start project: januari 2017
Betrokken lectoraten: Lectoraat Innovatie van Beweegzorg
Betrokken lector: Cindy Veenhof
Betrokken onderzoekers: Dorien Ginsel, Di-Janne Barten

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

De zorg is in transitie waarbij de netwerkzorg, kennisdelen en interprofessioneel samenwerken niet meer weg te denken zijn. Er is behoefte aan innovatieve manieren en technologieën die het mogelijk maken om interprofessioneel kennis, expertise en casuïstiek uit te wisselen ten behoeve van doelmatige, effectieve en zinnige zorg op maat. De afgelopen jaren is discussie ontstaan over communicatie platforms die het mogelijke maken om ‘veilig’ te communiceren tussen zorgverleners. Techbedrijf Siilo heeft een veilig alternatief ontwikkeld voor het WhatsApp-gebruik in de zorg, dat in Nederland in rap tempo door zorgverleners wordt omarmd: Siilo. Deze beveiligde messenger-app biedt nieuwe mogelijkheden om te werken en leren. Hoe wordt dit ervaren? Wat is het effect? Vraagt dit ook om andere competenties?

Studenten van de opleiding fysiotherapie, oefentherapie Cesar, Master fysiotherapie opleidingen en Topclass sterpunt studenten kunnen meehelpen bij de dataverzameling en verwerking in dit onderzoek.

Doelstelling

Het in kaart brengen van behoeften en ervaringen met betrekking tot het gebruik van Siilo in verschillende gebruikersgroepen. De eerste studie vindt plaats binnen de Community of Practice van de ShoulderCommunity, een interprofessionele groep zorgverleners die samenwerken op het gebied van schouderklachten. Een vervolgstudie wordt gedaan binnen de PainCommunity, een Community of Practice bestaande uit zorgverleners op het gebied van (chronisch) pijn. Verkenning vindt plaats over projecten binnen het bachelor-onderwijs op de Hogeschool Utrecht, waarin Siilo toegepast wordt als onderwijstool.

Samenwerking

Naast samenwerking met de zorgverleners van de verschillende Communities of Practice, vindt nauwe samenwerking plaats met Joost Bruggeman (CEO van Siilo) en Henri Kiers (directeur Instituut voor Bewegingsstudies Hogeschool Utrecht).

Resultaten

De resultaten uit de verschillende Siilo projecten worden gepubliceerd in nationale en internationale tijdschriften. Daarnaast is er ruime aandacht voor implementatie in de zorgpraktijk én integratie met het bachelor onderwijs.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in dit project? Neem dan contact op met dorien.ginsel@hu.nl.