Interprofessionele communicatie en interventie bij Afasie

Betrokken lector: Marlies van Steenbergen 
Betrokken onderzoekers: Jeroen van Grondelle

Doel en doelgroep

Mensen met aangetaste taal (afasie) na een hersenbloeding hebben grote moeite met communiceren. Dit gaat ten koste van hun kwaliteit van leven en leidt daarnaast tot risico’s op over- en onderbehandeling door gebrekkige afstemming met medici. 

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Binnen het project Communicare worden interventies en hulpmiddelen ontwikkeld die mensen met afasie na een hersenbloeding helpt bij het communiceren met hulpverleners en naasten.

Het lectoraat DSS brengt methoden en technieken in om die interventies op maat aan te kunnen bieden, zodat ze aansluiten bij de persoon met afasie, de individuele hulpverlener en de taak waar zij samen voor staan.

Consortium/projectpartners

Het consortium bestaat uit kennispartners, zeven zorginstellingen en twee kenniskringpartners. Zie ook bij Communicare.

Resultaat/producten

Het lectoraat DSS brengt methoden en technieken in om interventies op maat aan te kunnen bieden, zodat ze aansluiten bij de persoon met afasie, de individuele hulpverlener en de taak waar zij samen voor staan.