Internationalisering en beroepsbeeld

Projectgegevens

Naam project: Internationalisering en beroepsbeeld. 
Werktitel dissertatie: A little less balance in new teachers’ professional development. An international teaching internship as a significant personal experience in becoming a teacher.
Looptijd: 1 september 2013 – juni 2018
Status (lopend of afgerond): afgerond
Kenniscentrum: Leren en Innoveren
Lectoraat: Normatieve Professionalisering
Betrokken lector: Prof. dr. Cok Bakker
Betrokken onderzoekers: Drs. Peter Mesker
Betrokken opleidingen: Instituut Archimedes

Projectbeschrijving

Dit onderzoek exploreert hoe de onderbreking van een internationale onderwijservaring invloed heeft op de manier waarop de docent zichzelf en zijn onderwijspraktijk interpreteert. De context van het onderzoek is zowel een buitenlandstage, als het eerste jaar van de inductie fase. Aan de hand van casussen wordt onderzocht hoe een buitenlandstage doorwerkt in de professionele ontwikkeling van de startend docent tijdens de transitie van opleiding naar werk

Wetenschappelijke relevantie

Het werk van leraren wordt in belangrijke mate bepaald wordt door hun persoonlijke ervaringen. Die ervaringen hebben ze opgedaan als leerling, maar ook als leraar-in-opleiding en als beginnend docent. Op grond van sommige sleutelervaringen vormen zich overtuigingen, die bepalend zijn voor wat ze, eenmaal leraar, goed onderwijs vinden. En omdat leraren in hun dagelijks werk vele kleine en grote beslissingen nemen, die een bepaalde morele lading hebben, is het relevant na te gaan hoe die overtuigingen zich vormen en hoe leraren hierop reflecteren. Het onderzoek geeft empirische voorbeelden  hoe een internationale onderwijservaring fungeert in het kader van (1) Biesta's pedagogiek van de interruptie, (2) de doorwerking die zo'n ervaring heeft op het persoonlijk interpretatie raamwerk (Kelchtermans).

Praktische relevantie

Het onderzoek geeft inzichten in hoe een internationale ervaring van waarde kan zijn binnen de professionele ontwikkeling van de beginnend docent. Het geeft daarnaast inzicht in hoe een internationale ervaring beginnende docenten kan helpen tijdens de overgang van studie naar werk in de inductiefase.