Interdisciplinariteit in de vo-lerarenopleidingen: duurzaamheid als gevalstudie

Looptijd: 1 februari 2018 - 30 augustus 2019
Betrokken lector: Elwin Savelsbergh
Betrokken onderzoekers: Gerald van Dijk, Peter Duifhuis, Jeff Gradener, Remco Vasterink

Veel maatschappelijke en wetenschappelijke problemen van nu vragen samenwerking tussen mensen met verschillende opvattingen, belangen en (vak)deskundigheden. Dat geldt zeker voor vraagstukken rond duurzame ontwikkeling.  Hoe gaan we zo om met onze planeet dat deze bewoonbaar blijft? Hoe krijg je mensen zo ver om hun gedrag te veranderen? Hoe minimaliseer je de (negatieve) impact op het milieu? Hoe zorg je ervoor dat het betaalbaar is? De leerlingen van nu zullen volwassen worden in een maatschappij waarin deze vraagstukken nog steeds om antwoorden vragen.

Ook in de lerarenopleiding wordt interdisciplinaire samenwerking steeds belangrijker. Leraren zijn bevoegd voor een schoolvak, maar ze moeten ook kunnen samenwerken met docenten uit andere disciplines. Bijvoorbeeld in het leergebied Mens en Natuur, bij Natuur Leven en Technologie of bij Onderzoeken en Ontwerpen. Voor Leren voor Duurzame Ontwikkeling gelden daarbij bovendien specifieke ontwerpcriteria, zoals Peter Duifhuis toelicht in dit videofragment.

In het cursusjaar 2018-2019 is bij Instituut Archimedes een pilot gestart met een 10 EC-cursus in het tweede jaar van de bèta-lerarenopleidingen. Studenten van de lerarenopleidingen natuurkunde, scheikunde, techniek, biologie en in de toekomst ook aardrijkskunde werken in interdisciplinaire teams aan duurzaamheidsvraagstukken om vervolgens zelf interdisciplinair onderwijs te ontwerpen voor de studenten die deze cursus volgend jaar volgen. Naast integratie tussen deze monovakken, is de samenwerking gezocht met de generieke, onderwijskundige leerlijn.

De effectiviteit van de cursus wordt daarbij onderzocht. Werkt een onderdompeling inderdaad motiverend? Verandert de visie van onze studenten op interdisciplinariteit? Hebben studenten na het volgen van deze cursus inderdaad het lef om in hun schoolpraktijk buiten de gebaande paden te treden en te werken voor duurzame ontwikkeling?