Illness perceptions in patient centred physiotherapy (promotieonderzoek)

Looptijd: 2015-2020
Betrokken Lector: Harriët Wittink
Betrokken onderzoeker: Edwin de Raaij

Maatschappelijke relevantie

De invloed van illness perceptions (IP) op het fysiek welbevinden van de patiënt met klachten aan het bewegingsapparaat is de laatste jaren steeds meer onderwerp van onderzoek. Het Common Sense Model of Representation (CSM) is een theoretisch framework waarin de relatie tussen IP en fysiek welbevinden kan worden onderzocht. Ook de relatie tussen IP en fysiek functioneren ( fysieke activiteit) en de relatie tussen IP en patiëntverwachtingen zijn onderwerpen waar relatief weinig onderzoek naar is gedaan maar die wel van belang kunnen zijn voor het resultaat van een fysiotherapeutische interventie.

Resultaat/producten

De volgende doelen zijn geformuleerd:
1. het systematisch bestuderen van de wetenschappelijke literatuur voor het identificeren van maladaptive illness perceptions bij musculoskeletale klachten (systematische literatuur review);
2. het ontwikkelen van normwaardes van de IPQ short version bij patiënten met musculoskeletale pijn;
3. Het systematisch verzamelen van data bij patiënten met musculoskeletale pijnklachten in de dagelijkse praktijk;
4. het bestuderen van de relatie tussen IP, musculoskeletale pijn en fysieke activiteit.

Implementatie

Implementatie van de opgedane kennis in het werkveld middels:

  • publicaties
  • symposia
  • werkveldbijeenkomsten
  • het onderwijs curriculum

Leefstijl en Gezondheid

Over het lectoraat