Identification of older hospitalized patients at risk for functional decline (promotieonderzoek)

Dr. Jita Hoogerduijn is in 2011 op dit onderzoek gepromoveerd. Download het proefschrift.
Het onderzoek viel binnen de onderzoekslijn preventie van functieverlies van Lectoraat Chronisch Zieken.

Maatschappelijke relevantie

Voor veel ouderen is een ziekenhuisopname een risicovolle aangelegenheid: 30-60% van de patiënten ouder dan 65 jaar die in het ziekenhuis worden opgenomen krijgt te maken met functieverlies zoals het niet meer zichzelf kunnen wassen. Functieverlies leidt tot verlies van zelfstandigheid en autonomie. Het betekent onder andere ook een langer verblijf in het ziekenhuis , thuis meer zorg nodig hebben mogelijk zelfs een opname in een verpleeghuis.

Doel en doelgroep

In het kader van haar promotieonderzoek ontwikkelde Hoogerduijn een vragenlijst van slechts vier vragen waarmee bij ziekenhuisopname al kan worden vastgesteld of een oudere patiënt een verhoogde kans heeft om functieverlies te ontwikkelen.

Resultaat/producten

Implementatie

De vragenlijst die Jita Hoogerduijn ontwikkelde is inmiddels ingevoerd op een aantal afdelingen van een academisch ziekenhuis. Verschillende andere ziekenhuizen in Nederland oriënteren zich momenteel op het invoeren van deze screening methode of zijn van plan ermee te gaan werken in de nabije toekomst.

Promotoren

  • Prof. dr. Marieke J. Schuurmans
  • Prof. dr. Diederick E