ICT in Hoger Onderwijs: samen slimmer en duurzamer

Looptijd: 1 maart 2014 – 11 juni 2014

Doel en doelgroep van het project

Dit project heeft een position paper opgeleverd die  ter voorbereiding van een Captains Diner op 11 juni 2014 is gestuurd aan de deelnemers (leden van CvB’s en topbestuurders van Nederlandse IT bedrijven). Hierin is geïdentificeerd met welke thema’s universiteiten en hogescholen zich bezig houden in relatie tot duurzaamheid binnen  onderwijs, onderzoek en  bedrijfsvoering. Daarbij is specifiek gekeken in hoeverre ICT daarbij ondersteunend is of (nog meer) kan zijn. 

 Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

De uitkomsten zijn direct toepasbaar in het hoger onderwijs en dragen bij aan verdere verduurzaming van de Nederlandse maatschappij.

 Relevantie voor het onderwijs

Naast procesmatige aspecten van duurzaamheid ( bijvoorbeeld blended learning) wordt ook gekeken naar het onderwijs in duurzaamheidsthema’s.

Consortium/projectpartners

Dit project is uitgevoerd door het lectoraat in opdracht van SURFsara. Hierbij is nauw samengewerkt met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO), Open Universiteit, Nederland ICT, en Studentennetwerk voor Morgen.

Cofinanciering

Geen.

Resultaat/producten

Postion paper getiteld ‘ICT in Hoger Onderwijs: samen slimmer en duurzamer’ ten behoeve van Captains diner op 11 juni 2014.

Implementatie

Wordt verder vormgegeven door SURFsara, RvO en Nederland ICT.

 


 

Procesinnovatie en informatiesystemen

Procesinnovatie en informatiesystemen

Over het lectoraat