Hoe toetsprogramma’s in het beroepsonderwijs het leren beïnvloeden (promotieonderzoek)

Looptijd: 09/2016 – 09/2020

In de dagelijkse praktijk van het beroepsonderwijs (mbo/hbo) ervaren docenten dat de leeractiviteiten van studenten worden beïnvloed door de inrichting van het systeem van toetsen van de opleiding. Docenten ervaren bijvoorbeeld dat studenten weinig gebruikmaken van mogelijkheden tot het krijgen van feedback, zoals tussentijdse besprekingen of inzagemomenten, terwijl docenten deze momenten wel bewust inzetten om het leren te stimuleren. Het blijkt dat studenten juist calculerend omgaan met toetsen en feedbackmogelijkheden. In het beroepsonderwijs is het de bedoeling dat studenten competenties ontwikkelen en dit is een langdurig ontwikkelingsproces dat plaatsvindt over meerdere jaren en modules van de opleiding heen. Om competentieontwikkeling te volgen en te stimuleren is daarom een toetsprogramma nodig: een samenhangend geheel van verschillende toetsen met een inhoudelijke opbouw richting de kerntaken/competenties van de opleiding (Baartman et al., 2007; Van der Vleuten et al., 2010, 2012). De vraag is hoe het samenhangende geheel van toetsen het leren van studenten beïnvloedt. We weten uit onderzoek hoe één toets het leren beïnvloedt, maar systematisch onderzoek naar de relatie tussen de inrichting van het toetsprogramma als geheel en de leeractiviteiten van studenten ontbreekt. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in deze relatie, zodat docententeams bewust kunnen kiezen voor de leeractiviteiten die zij beogen en hun toetsprogramma hierop kunnen afstemmen. 

Doelstelling van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is inzicht verkrijgen in de relatie tussen de inrichting van toetsprogramma’s en het leren van studenten. Dit levert concrete handvatten op voor de inrichting van een toetsprogramma om de beoogde leeractiviteiten van studenten te stimuleren. 

Betrokken experts

Prof. dr. E. (Elly) de Bruijn (1e promotor), Welten Instituut, Open Universiteit
Prof. dr. C. P.M. (Cees) van der Vleuten (2e promotor), Universiteit Maastricht.
Dr. L.K.J. (Liesbeth) Baartman (co-promotor en dagelijks begeleider)

Opbrengsten van het onderzoek

  • Overzicht van inrichtingsaspecten van toetsprogramma’s die van invloed zijn op het leren van studenten (wat is van invloed op het leren van studenten?)
  • Inzichten in de werking van die inrichtingsaspecten op het leren van studenten (waarom werkt het zo?)

Deze opbrengsten worden in wetenschappelijk artikelen gepubliceerd en via de doorontwikkeling van de BKE en de SKE (Basiskwalificatie Examinering en Seniorkwalificatie Examering) voor docenten van Hogeschool Utrecht en daarbuiten (via het Landelijk Netwerk BKE/SKE) toegankelijk worden.

Beroepsonderwijs

Over het lectoraat

@LectBeroepsondw