Het ontwerpen van leeromgevingen op de grens school-beroepspraktijk

Looptijd: 2013-lopend (vervolg op promotieonderzoek bij HU//UU 2003-2010 en praktijkgericht onderzoek bij ecbo 2009-2013)

Focus

De focus is het ontwikkelen van ontwerpkennis over leeromgevingen op de grens tussen opleiding en de beroepspraktijk, die grens die zo kenmerkend is voor ons beroepsonderwijs. Het uitgangspunt is dat er een rijke wereld zit tussen een beroep leren op de werkplek en leren in een schoolse context. Niet óf theorie óf praktijk, juist het rijke palet van passende mengvormen.

Een van die mengvormen noemen we ‘hybride leeromgeving’:

"A learning environment can be considered as a ‘hybrid learning environment‘ when ‘different formal and informal elements are woven together into coherent programmes of learning and into single learning environments, rather than a programme that combines different components with the aim of offering a more enticing menu of learning for the students" (Zitter & Hoeve, 2012 in OECD, 2013, pp. 138).

Meer weten hierover? Lees dan bijvoorbeeld de dubbelpublicatie: Van losse ingrediënten naar smakelijk gerecht. Ontwerpgericht onderzoek & ontwerp- en veranderingsproces van hybride leeromgeving in het horecaonderwijs. Hierin wordt de doorontwikkeling van een hybride leeromgeving bij de Middelbare Horeca School (MHS) van het Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch uitgebreid beschreven. Het vermelden waard is dat deze hybride leeromgeving is benoemd als ‘misschien wel de belangrijkste innovatie’ in het beroepsonderwijs van de afgelopen twaalf jaar.

cover van bijzondere innovatiearrangementen

Achtergrond

Dit thema ligt in het verlengde van promotieonderzoek, waarbij de UU (toenmalige IVLOS, nu Centrum voor Onderwijs en Leren) en het Lectoraat Beroepsonderwijs hier bij de HU waren betrokken. In het promotieonderzoek zijn competentiegerichte leeromgevingen in het hbo onderzocht vanuit een ontwerpperspectief (Zitter, 2010).

Het promotieonderzoek is voortgezet in het mbo, bij het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo), ook in samenwerking met het Lectoraat Beroepsonderwijs. Bij ecbo is een vierjarig, praktijkgericht onderzoeksproject verricht: Hybride leeromgevingen in het beroepsonderwijs, dat was verweven met het gelijknamige innovatieproject.

In het verlengde van de verweven onderzoeks- en innovatieprojecten is de Hybride Alliantie opgericht. De Hybride Alliantie werkt samen aan de (door)ontwikkeling van het gedachtegoed rond ‘hybride leeromgevingen’.

Resultaten

Tijdens het promotieonderzoek verricht bij de HU/UU, is onderwijs ontwikkeld, gepresenteerd op wetenschappelijke conferenties, zijn workshops verzorgd en zijn wetenschappelijke publicaties opgeleverd.

In de verweven onderzoeks- en innovatieprojecten bij ecbo zijn samen met de diverse projectpartners op verschillende manieren de ontwikkelde kennis gedeeld, onder meer via publicaties en landelijke evenementen. Er zijn publicaties uitgebracht, zoals: Leren in hybride leeromgevingen. Hoe leren in een hybride leeromgeving vorm krijgt. Ook is er een animatie gemaakt die op een laagdrempelige manier uitlegt wat hybride leeromgevingen zijn en hoe ze in elkaar zitten.

Van de eindfase van deze projecten is een korte film geproduceerd bij één van de projectpartners: de Middelbare Horeca School (Koning Willem 1 College). Over deze projecten is een afrondend interview afgenomen. In het verlengde is ook onderzoek verricht i.s.m. ecbo bij de TechniekFabriek van NS NedTrain, hierover is de volgende publicatie uitgebracht: Leren werken, werkend leren in de TechniekFabriek. Een leerlingperspectief.

Een volledig overzicht van publicaties, conferentiebijdragen, workshops e.d. is bij Downloads onderaan de pagina te vinden.

Voor vragen of meer informatie: ilya.zitter@hu.nl.

Lopende onderzoeksactiviteiten

Partners in de Hybride Alliantie

De Hybride Alliantie werkt samen aan de (door)ontwikkeling van het gedachtegoed rond ‘hybride leeromgevingen’. De Hybride Alliantie bestaat uit de volgende partners:

 

- Marc Raaijmakers en Twan Musters (Koning Willem I College)
- Peet Ferwerda,(Mbo Life Sciences)
- Sabine Bolhuis en Marjolein Pitlo (NS)
- Hans Drijfhout (Engie)
- Erica Aalsma (De Leermeesters)
- José van den Berg en Patricia Brouwer (ecbo)
- Aimée Hoeve (Kenniscentrum Kwaliteit van Leren, HAN)
- Ilya Zitter (Lectoraat Beroepsonderwijs, HU)

 

In het Magazine ‘Leren in een hybride leeromgeving’ brengen de partners van de Hybride Alliantie in beeld wat ze in de periode april 2014 tot december 2015 zijn tegengekomen en hebben (door)ontwikkeld.,/p>

Projecten

Promotieonderzoek Onderwijs op de grens van school en de beroepspraktijk: een typologie van leeromgevingen in het beroepsonderwijs.

Praktijkgericht onderzoek bij de academische werkplaats Ontwerpruimte Beroepsonderwijs.

Verbinding met thema ‘blended learning environments’ o.a. via Erasmus+ project Essence, BlendedLab en promotieonderzoek Learning Analytics.

Praktijkgericht onderzoek Tjitske Cazemier naar manier waarop studenten en werkveld betrokken kunnen worden bij het ontwerpen van beroepsgericht onderwijs en de inzet van methoden uit co-design daarbij (afgerond).

Gerelateerd onderzoek

Ruimte voor wendbaar vakmanschap: een onderzoek naar leeractiviteiten en begeleidingsstrategieën in hybride leeromgevingen.

Didactiek van beroepsopleidingen voor Associate degrees.

Beroepsonderwijs

Over het lectoraat

@LectBeroepsondw