Het morele aspect van het reclasseringswerk

Looptijd: dec 2012
Betrokkenen: Lectoraat Werken in Justitieel Kader en lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid; Lectoraat Levenlang Leren en Sociale kwaliteit, Hogeschool Rotterdam. Lectoren: Anneke Menger en Andrea Donker. Onderzoeker: Lous Krechtig.

Aanleiding

Praten over moraal is niet meer gewoon in organisaties. Er moet opnieuw taal worden ontwikkeld. Reclasseringswerkers worden geacht een visie te ontwikkelen op wat een goed leven is en deze visie uit te dragen. Ook als in contact met cliënten blijkt dat, de cliënten er heel anders over denken. Omdat moraliseren onderdeel uitmaakt van de praktijk van de reclasseringswerkers vormt een gebrek aan debat een belemmering voor de ontwikkeling van hun professionele praktijk. Tijd om formuleringen te zoeken waarmee reclasseringswerkers uitdrukking geven aan hun overwegingen en handelen.

Onderzoeksvraag

Hoe geven reclasseringswerkers vorm aan het morele aspect van hun werk? Deze vraag wordt uitgewerkt in twee onderliggende vragen: Welke waarden realiseren de reclasseringswerkers? En hoe verloopt professioneel moraliseren?

Samenvatting

Middels diepte-interviews zijn 22 reclasseringswerkers bevraagd op “waar ben je van”, “waar doe je het voor” en “wat is de bijdrage van jouw vak aan de wereld”.  Uit de antwoorden komt een top drie van waarden naar boven: Zorg, Veiligheid en Autonomie. Het zijn waarden die schuren en paarsgewijs tegenover elkaar kunnen staan. De respondenten zoeken in hun contacten met cliënten naar de balans tussen deze drie waarden. Ook Rechtvaardigheid komt naar voren als een waarde die wordt gerealiseerd. Deze waarde wordt opgevat als het vinden van de balans tussen de drie centrale waarden. De meeste geïnterviewden onderkennen dat ze een prosociaal rolmodel zijn en geven aan dat het van groot belang is hoe de cliënt door de werker wordt benaderd. Hun bejegeningswaarden komt in grote lijnen overeen met wat in de literatuur gezegd wordt over de vereiste basishouding. Moeilijker vinden zij het om aan te geven wanneer zij moraliseren en dit leidt binnen dit onderzoek soms tot de opmerking ”Ik doe het eigenlijk veel vaker dan ik dacht”.

Wilt u meer weten

Het volledige rapport is hier de downloaden.

Werken in Justitieel Kader

Werken in Justitieel Kader

Over het lectoraat

Kennisanalyse Sociale Veiligheid

Regie van veiligheid

Over het lectoraat