Het bevorderen van het pedagogisch-didactisch handelen van praktijkopleiders (promotieonderzoek)

Looptijd: 2016 - 2020

Hoewel het leren van studenten en beginnende beroepsbeoefenaren op de werkplek, veelal in de vorm van een stage, omvangrijk en belangrijk is tijdens hun opleiding, bestaat er nauwelijks kennis over de wijze waarop collega’s uit de beroepspraktijk (praktijkopleiders) tijdens het werkplekleren pedagogisch-didactische ondersteuning bieden. In het promotieonderzoek wordt de volgende onderzoeksvraag beantwoord: hoe ondersteunt de beroepspraktijk, in pedagogisch-didactische zin, het werkplekleren van verpleegkundigen- en fysiotherapeuten-in-opleiding? 

De eerste deelstudie omvat een systematische literatuurstudie naar dat wat er al bekend is over het begeleiden van het werkplekleren van studenten en beginnende beroepsbeoefenaren in verschillende beroepen en beroepssituaties. Het onderzoek werkt daarna toe naar een overzicht van potentiële leermomenten van verpleegkundigen- en fysiotherapeuten-in-opleiding die stage lopen. Vervolgens wordt onderzocht hoe praktijkopleiders deze potentiële leermomenten kunnen benutten door het bieden van pedagogische-didactische ondersteuning op de werkplek aan de verpleegkundigen- en fysiotherapeuten-in-opleiding.

Het promotieonderzoek is onderdeel van het programma van het Lectoraat Beroepsonderwijs (onderdeel van het Kenniscentrum Leren & Innoveren) en wordt uitgevoerd in samenwerking met de Open Universiteit.

Betrokken experts
Onderzoeker: Lieke Ceelen, MSc (Lectoraat Beroepsonderwijs en Instituut voor Bewegingsstudies).
Promotor: Prof. dr. Elly de Bruijn (Lectoraat Beroepsonderwijs en Welten Instituut, Open Universiteit).
2e promotor: Prof. dr. Loek Nieuwenhuis (Welten Instituut, Open Universiteit).
Co-promotor en dagelijks begeleider: dr. Anne Khaled (Lectoraat Beroepsonderwijs).

Doelstelling
Dit promotieonderzoek beoogt bij te dragen aan het bevorderen van het pedagogisch-didactisch handelen van praktijkopleiders. 

Beoogde resultaten:

  • Inzicht in de wijze waarop de beroepspraktijk, met name praktijkopleiders, het werkplekleren van studenten pedagogisch-didactisch ondersteunt.
  • Inzicht in potentiële leermomenten voor verpleegkundigen- en fysiotherapeuten in opleiding tijdens het leren op de werkplek.
  • Inzicht in de wijze waarop praktijkopleiders deze beroepsspecifieke leermomenten kunnen benutten door het bieden van  pedagogisch-didactische ondersteuning in de werkcontexten verpleegkunde en fysiotherapie. 

De geplande opbrengsten resulteren in zowel wetenschappelijke opbrengsten (zoals artikelen en presentaties op conferenties) als praktijkgerichte opbrengsten (zoals workshops, presentaties en samenvattingen) voor praktijkopleiders van de werkplek en betrokkenen uit het onderwijs.

Behaalde resultaten:

  • Rondetafelgesprek Begeleiden van het leren op de werkplek tijdens de Onderwijs Research Dagen in Antwerpen, juni 2017.

Implementatie
Inzicht in het pedagogisch-didactisch handelen van praktijkopleiders biedt richting aan goede begeleiding van veel studenten. Jaarlijks studeren er ruim 65.000 hbo-studenten en ruim 177.000 mbo-studenten af (www.cbs.nl). Allemaal hebben zij deelgenomen aan één of meerdere vormen van werkplekleren.

Beroepsonderwijs

Over het lectoraat

@LectBeroepsondw