Healthy Active Living for Youth with Neuromotor Disability (HALYNeD)

Looptijd: juli 2011 – 2013
Betrokken lector: Harriet Wittink
Betrokken onderzoekers: Dr. Manon Bloemen, Dr. Janke de Groot, Janke Oosterhaven MsC, Huib Moorsel

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

De centrale vraag bij de HALYNeD-studie is: Hoe kunnen we de conditie en fysieke activiteit verbeteren bij rolstoelgebonden kinderen met neuromotorische beperking?

Kinderen met chronische aandoeningen hebben een groter risico op een inactieve leefstijl. Hierdoor zijn ze minder fit en gezond. Vooral rolstoelgebonden kinderen met een neuromotorische beperking lopen een groot risico op een inactieve leefstijl met schadelijke gevolgen voor hun gezondheid. De laatste jaren zijn voor lopende kinderen met beperkingen trainingsprogramma’s ontwikkeld, die positieve uitkomsten hebben op het gebied van fitheid en functioneren.

Doel en doelgroep

HALYNeD heeft als doel een beweeginterventie op maat te ontwikkelen om duurzame gedragsverandering te bevorderen bij rolstoelgebonden kinderen met neuromotorische aandoeningen. Zo kunnen deze kinderen beter deelnemen aan sport- en spelactiviteiten als onderdeel van hun dagelijkse leven. Kortdurende interventies laten zien dat er op het gebied van fysieke functie en fitheid winst te boeken is op de korte termijn, maar veel belangrijker voor de gezondheid zijn interventies die kinderen met een beperking ook op langere termijn actief houden.

Resultaat/producten

Evidence-based adviezen voor de kinderfysiotherapeuten op het gebied van meetinstrumenten voor rolstoelrijdende kinderen met Spina Bifida.

Implementatie

Via HALYNeD:

  • symposia
  • scholingsdagen
  • nationale en internationale congressen
  • publicaties

Projectpartners

Er is een consortium gevormd, waarvan de belangrijkste partners zijn:

Cofinanciering

RAAK Publiek 2011-13-35P